ความสามารถพิเศษ

ความสามารถพิเศษ หรือ ทักษะพิเศษ ภาษาอังกฤษ คือ Special Skill หรือ My Skills สามารถเป็นหนึ่งใน หัวข้อเรซูเม่ ที่ สามารถ เขียนระบุ ไว้ ใน เรซูเม่ ของตัวเอง ได้ เพื่อ โชว์ จุดเด่น หรือ ความสามารถพิเศษ ที่เรามี และ คิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์ กับ ตำแหน่งงานที่สมัคร

ประโยชน์ของการเขียน ความสามารถพิเศษ ในประวัติส่วนตัว หรือ เรซูเม่

สามารถเป็น ตัวช่วย ให้ บริษัท ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ในการคัดคนเข้าทำงาน ตามทักษะเฉพาะ ที่บริษัทต้องการ บุคคลเหล่านั้นเข้าไปทำงาน โดยเฉพาะ สายงานที่ ต้องใช้ เทคนิคการทำงาน พิเศษ ต่างๆ

ความสามารถพิเศษ สมัครงาน

วิธีการหา ความสามารถพิเศษ ให้กับตัวเอง

ความสามารถพิเศษ

วิธีหา ทักษะความสามารถพิเศษ มีอะไรบ้าง ที่น่าเอามาเขียน ลงใน ประวัติส่วนตัว หรือ เรซูเม่ นั้น เราจะต้อง เลือกทักษะ ให้เฉพาะ และ ตรงกับงานที่กำลังจะสมัคร ถึงแม้ว่า เราจะมี ความสามารถพิเศษ มากมาย แต่ถ้า มันไม่ตรงกับ คุณสมบัติ หรือ สิ่งที่บริษัทต้องการ มันก็ไม่พิเศษอีกต่อไป สำหรับสายตากรรมการ นะคะ

 1.หาจากป้ายประกาศหางาน

ที่ บริษัทระบุไว้ว่า ต้องการ ผู้เข้าสมัคร ที่มีคุณสมบัติ อะไรบ้าง หรือในหัวข้อ ภาษาอังกฤษ

 • Job Requirements
 • Qualification
 • Job Description
 • Career Description

ลองหา มาอ่านซึ่งในหัวข้อเหล่านี้ บริษัทจะระบุ ว่า รูปแบบงานเป็นอย่างไร จะต้องเข้าไปทำงานอะไรบ้าง โดยจะต้องใช้โปรแกรมอะไร ในการจัดการข้อมูล ซึ่งหลายๆบริษัท จะระบุไว้เลย ว่า ต้องใช้โปรแกรมนั้น โปรแกรมนี้นะ

สำหรับใครที่ คิดว่าตัวเอง ไม่มีความสามารถพิเศษ หรือ น้องๆ นักเรียนที่ กำลังหา ความสามารถพิเศษ เพิ่มเติม ใน พอร์ตฟอลิโอ้ ให้ เริ่มหา ทั้ง ความสามารถเทคนิคเฉพาะ หรือ ทักษะในการจัดการต่างๆ

2. ให้นึกถึง Soft Skill กับ Hard Skill เวลาหา ทักษะพิเศษของตัวเอง

Soft Skill คือ ทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นลักษณะ ลักษณะการทำงาน ลักษณะเฉพาะตัว ที่เราทุกคนสามารถฝึกได้  เช่น มี ทักษะผู้นำ (Leadership skill) มีทักษะในการแจกจ่ายงาน (Delegation skills) มี ความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้คน (Influencing skills) เป็นต้น

Hard Skill คือ ความสามารถพิเศษ เฉพาะ ทางเทคนิค มีใบประกาศนียบัตร และ สามารถวัดผล ได้ ตัวอย่างเช่น ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ความสามารถทางงภาษา IT ทักษะในการใช้ โปรแกรม กราฟฟิก ต่างๆ เช่น การใช้โปรแกรม Microsoft Word การเขียนโค้ด html เป็นต้น

3. ความสามารถพิเศษง่ายๆ หา ได้จาก สิ่งที่สนใจ งานอดิเรก

อีกวิธีหนึ่ง ในการหา ความสามารถพิเศษง่ายๆ คือให้ใส่ สิ่งที่เราสนใจ หรือ งานอดิเรก ที่เรา ถนัดลงไปใน เรซูเม่ เช่น ความสามารถในการเล่นกีฬา ความสามารถทางดนตรี ความสามารถทางศิลปะ

1 ความสามารถพิเศษ ทางด้านภาษา

Language skills

ความสามารถพิเศษ ทางด้านภาษา เป็น ทักษะที่หลายๆ คนนิยมเอามาเขียน ลงใน เรซูเม่ เพราะเป็น ทักษะ ที่ บริษัท มองหา ในตัว ผู้เข้าสมัคร ยิ่งใน ยุค 2022 นี้ เป็น การแข่งขัน ในการสมัครงานสูงขึ้น ถ้าเรา มีความสามารถในการสื่อสารภาษา มากกว่า 1 ภาษา ขึ้นไป ก็ควรที่จะเอามาระบุ ในเรซูเม่ ด้วย

ภาษาที่สาม : ทักษะที่ควรระบุในเรซูเม่

เมื่อพูดถึง ภาษาที่สาม ส่วนใหญ่ จะนิยมนึกถึง ภาษาที่นอกเหนือจากภาษาแม่ (ภาษาไทย) และ ภาษาอังกฤษ ถ้าพูดได้ ก็ถือว่าเป็นภาษาที่สามแล้ว ไม่จำเป็นจะต้อง เขียน หรือ อ่านได้ โดยเราอาจจะระบุ โดยใช้ กราฟ infographic ในการอธิบายว่า ภาษาไหน เราใช้ได้เก่งที่สุด

Language 
Thai        ★★★★★
English    ★★★★☆
Chinese   ★★★☆☆

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ การเขียนทักษะทางภาษา ในเรซูเม่

 1. ระบุภาษาที่ถนัดสุดไว้ด้านบน
 2. ใช้ infographic มาช่วยแสดงให้เห็นภาพชัดขึ้น
 3. ถ้าภาษาพิเศษที่ สื่อสารได้ มีการสอบวัดระดับต่างๆ ก็ให้ระบุด้วย
  เช่น ภาษาญี่ปุ่น มีการสอบวัดระบะ N1 N2 N3 N4 N5 ถ้าระบุได้ก็จะทำให้เห็นภาพมากขึ้น

อ่านต่อ ฝึกภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเอง

2. ความสามารถพิเศษด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Computer Skills

ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นความสามารถ พื้นฐาน ที่นิยมระบุ เมื่อ สมัครงาน ในตำแหน่ง พนักงานออฟฟิศ ทั่วไป ซึ่ง จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ ในการทำงานเอกสาร การพรีเซ็นงาน การประชุม ซึ่ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เหล่านี้ จะนิยม นำมาใช้ เป็นภายใน บริษัท และ นิยม นำมาระบุ ใน เรซูเม่

เพื่อ บอกกับ ฝ่ายบุคคล ว่าเรา สามารถทำงาน ด้วยโปรแกรม เหล่านี้ได้ ซึ่งอาจจะทำให้ คุณดูน่าสนใจมากขึ้น เพราะจะได้ ไม่ต้องไปเสียเวลาบริษัท ในการเทรนคุณ หรือ สอนคุณให้ใช้ โปรแกรมเหล่านี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นฐาน ในการทำงานทั่วๆไป ที่นิยม ระบุใน Resume

โปรแกรม ตระกูล Microsoft

 • โปรแกรม Microsoft Word
 • โปรแกรม Microsoft Excel
 • โปรแกรม Microsoft Power Point
 • โปรแกรม Microsoft Access

โปรแกรม ตระกูล Adobe

 • โปรแกรม Adobe Photoshop
 • โปรแกรม Adobe illustrator
 • โปรแกรม Adobe Premier Pro
 • โปรแกรม Adobe InDesign

การเรียนรู้ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หรือ Software ใหม่ๆ เหล่านี้ เราเรียกกันว่า Digital Skills ซึ่งจะเป็น จุดขาย และ จุดเด่น ในการทำงาน ยุคใหม่ แถม หางานออนไลน์ ได้อีกด้วย แหล่ง หางานออนไลน์ อ่านต่อได้ที่นี่

3. ความสามารถพิเศษ ในการ อยู่ร่วมกับผู้อื่น

People skills

ทักษะ ความสามารถพิเศษ ในการ อยู่ร่วมกันกับผู้อื่น หรือ ภาษาอังกฤษ เรียกว่า People Skills การที่คุณ ระบุไปใน เรซูเม่ว่า คุณมีความาสามารถ ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น อาจจะเป็นตัวชี้วัด สำหรับ บริษัทว่า คุณเป็นคนที่คุณลักษณะ ที่สามารถทำงานเป็นทีม ได้ เพราะมี คุณลักษณะ เหล่านี้เช่น

 • Strong communication skills มีการสื่อสารที่ชัดเจน
 • Active listening skills รู้จักฟัง ผู้อื่น อย่างตั้งใจ
 • Know how to show empathy to others รู้จักการแสดงความเห็นใจ
 • Friendly เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

ซึ่งต้องยอมรับว่า หลายๆ บริษัท มองหาคนที่สามารถ ทำงานเข้ากับผู้อื่นได้ มากกว่า คนที่เก่ง แต่ทำงานกับคนอื่นไม่ได้เลย ดังนั้น ความสารถในการทำงาน และ อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ นี้ อาจจะเป็นหนึ่งสิ่ง ที่บริษัท มองหาก็ได้

4. ความสามารถพิเศษในการจัดการ

Management skills

ไม่ใช่ทุกคน ที่มี ความสามารถพิเศษ ในการจัดการ เพราะ ผู้ที่มีทักษะในด้านนี้ จะต้องอาศัย วิสัยทัศน์ การคิดคาดการณ์ไปล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือ กับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ ในตำแหน่ง ผู้จัดการ ฝ่ายต่างๆ ที่คุณจะต้อง รู้วิธีการในการรับมือกับ ปัญหาต่างๆ ในหลากหลายสถาการณ์

ซึ่งคุณจะต้องมี คุณลักษณะ เหล่านี้ ด้วย คือ

 • Leadership มีความเป็นผู้นำ
 • Critical Thinking รู้จักการคิดวิเคราะห์
 • Logical Reasoning ยึดหลัก เหตุ และ ผล
 • Planning รู้จักวางแผน
 • Communication skills มีทักษะในการสื่อสาร
 • Delegation skills มีทักษะในการแจกจ่ายงาน
 • Influencing skills มีความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้คน
 • Creative skills มีความคิดสร้างสรรค์
 • Commitment skills มีความแน่วแน่ตั้งใจที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จ
 • Motivational Skills มีแรงผลักดันในการทำงาน

เป็นต้น

สำหรับใครที่ คิดว่า ตัวเอง ไม่มีความสามารถพิเศษ อะไรเลย ทางเทคนิค

คุณอย่าลืม นึกถึงทักษะข้อนี้ นะคะ

เชื่อหรือไม่ว่า บริษัท หลายๆบริษัท ต้องการ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการจัดการ เหล่านี้ แต่เป็น ทักษะที่ พวกเราทุกคนสามารถ ฝึกกันได้

5. ความสามารถพิเศษ เกี่ยวกับ งานบริการลูกค้า

Customer Service Skills

ความสามารถพิเศษ ในงานบริการ หรือ Customer Service Skills คือ ทักษะ ที่เราสามารถ สร้างความประทับใจให้กับ ลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็น การตอบคำถามปัญหา ข้อสงสัย ของลูกค้า มีท่าทางที่เข้าหาง่าย และ เต็มใจในการบริการ อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการ ให้ความรู้ เรื่องสินค้า หรือ บริการต่างๆ ซึ่ง ทักษะทางด้านนี้ จะใช้ ความสามารถต่างๆ ในองค์รวมเลย

ซึ่ง ทักษะในงานบริการลูกค้า คุณจะต้องเป็น คนที่มี

 • Patience มีความอดทน
 • Self-control สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้
 • Persuasive speaking skills มีความสามารถในการพูดโน้มน้าวใจ
 • Ability to read what customers want อ่านลูกค้าออก ว่าต้องการอะไร

6. ความสามารถพิเศษ การทำงานเป็นทีม

Teamwork Skills

การทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม (Teamwork Skill) คือ ความสามารถในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ภายในทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการทำงานเป็นทีมนี้ เป็นทักษะที่ หลายๆบริษัท ต้องการ จากผู้เข้าสมัคร เพราะ เค้าต้องการคนที่เข้ามาทำงาน ในทีมของเค้า แล้วเข้ากับคนในทีมได้ ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก รู้จักฟังผู้อื่น แต่ก็ไม่ใช่ผู้ตาม รู้จักวิธีแสดงความคิดเห็น ของตัวเอง แบบที่ไม่ทำให้คนอื่นเสียหน้า เป็นต้น

ซึ่งน้องๆ สามารถระบุเพิ่มเติมได้ ดังนี้

 • Effective communication skill ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Conflict management skill ความสามารถในการจัดการในการขัดแย้ง

อ่านต่อ การทำงานเป็นทีม มีอะไรบ้าง

7. ความสามารถพิเศษ ในการจัดการทางด้านอารมณ์

Emotional Skills

ความสามารถในการจัดการทางด้านอารมณ์ (Emotional Skills) คือ การที่เราสามารถควบคุมสติ ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ ในเวลาที่เรา รู้สึกไม่พอใจ โกรธ หรือ ผิดหวัง ต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เราจะต้องเจอแน่นอนเวลาทำงาน ที่จะมีคนมาทำให้เราไม่พอใจ หรือ โกรธ ดังนั้น ถ้าเราสามารถ ควบคุม และ รู้จักหาทางออก ในการจัดการอารมณ์เหล่านั้นได้ จะทำให้ตัวเราเอง สบายใจมากขึ้น และ ไม่ทำลายความสัมพันธ์ กับ เพื่อนร่วมงานในองกรณ์

ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ บริษัทต้องการ เพราะไม่มีองกรณ์ไหน ต้องการความแตกแยก ภายในองกรณ์แน่นอน เพราะนั่นจะส่งผล ต่อ การทำงาน

ถ้าคุณมีความสามารถในด้านนี้ ถือเป็นจุดที่ น่าดึงดูด และ น่าสนใจภายในตัวคุณ ที่ควรระบุออกมา ในเรซูเม่ ด้วย

ตัวอย่าง ทักษะ ที่จำเป็นต่อการจัดการทางอารมณ์

 • Positive thinking skill รู้จักคิดบวก
 • Self-management รู้จักการจัดการตัวเอง
 • Self-awareness รู้จักการตระหนักถึงความรู้สึกของตนเอง

8. ความสามารถพิเศษ ในการจัดการแก้ไขปัญหา

Problem-Solving skill

ความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหา (Problem-Solving Skill) คือ ทักษะที่ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น แล้วคุณสามารถควบคุมสติ และ จัดการปัญหาไปทีละอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง เป็นลักษณะของ Soft Skill ที่จำเป็นมากๆ ในการทำงาน เพราะเวลาทำงาน เราจะต้อง เจอกับปัญหามากมาย อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การที่เราจะแก้ปัญหาได้ดี และ เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาของตัวเอง เราจะต้องมี ทักษะดังนี้ด้วย คือ

 • Analytical skills ทักษะการวิเคราะห์
 • Adaptability skill ทักษะการปรับตัว
 • Flexibility skill ทักษะความยืดหยุ่น

9. ความสามารถพิเศษ ในการเข้าสังคม

Social Skills

ทักษะในการเข้าสังคม (Social Skill) คือ ทักษะที่เราใช้ในการสื่อสาร และ โต้ตอบ ต่อกันและกัน ทั้งแบบใช้คำพูด ทางภาษากาย ผ่ายการแสดงออกทางท่าทางภายนอก ในการสร้างความสัมพันธ์ เช่น การแสดงความเคารพต่อผู้อื่น การแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่น

ซึ่ง ถ้าเรามี ทักษะ ความสามารถพิเศษ ในการเข้าสังคม ของเราในที่ทำงานนี้ จะช่วยส่งเสริม ให้เรา ติดต่อ ประสานงาน กันภายในทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทักษะการเข้าสัมคมนี้ เป็นพื้นฐานที่ใครๆ ก็สามารถมีได้ แต่ขึ้นอยู่กับเราว่า เราตระหนักไหม ว่าเรามีหรือไม่มี ซึ่งเราจะต้องเข้าใจ ธรรมชาติของคนด้วย

 • Empathy ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 • Active listening รู้จักฟังอย่างตั้งใจ
 • Respect เคารพผู้อื่น
 • Sharing รู้จักแบ่งปัน
 • Cooperation ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น
 • Common Curtsey  มีมารยาททางสังคม

10. ความสามารถพิเศษ เกี่ยวกับ การสื่อสาร

Communication Skills

ความสามารถพิเศษ ในการสื่อสาร (Communication Skill) นั้น จำเป็น จะต้อง มีสิ่งเหล่านี้ เวลาสื่อสารกับผู้อื่น นั่นก็คือ ความชัดเจน ว่าจะสื่ออะไร พูดกระชับ ไม่เย่อเย้อ สื่อสารตรงประเด็น ใช้คำศัพท์ถูกต้อง สอดคล้องกับเรื่องที่พูด และ สื่อสารอย่างสุภาพ

ซึ่ง คุณจะต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้ เพื่อ เป็นผู้ที่ มีความสามารถในการสื่อสาร

 • Active listening skills รับฟังอย่างตั้งใจ เช่นถามคำถามต่อ การถามกลับในสิ่งที่เข้าใจ
 • Creative Writing Skill มีความสามารถในการการเขียน
 • Speak Confident and Articulate พูดอย่างมั่นใจ แจกแจงชัดเจน
 • Persuasive Speaker รู้จักพูดโน้มน้าวจิตใจ
 • Public Speaking Skill สามารถพูด ในที่สาธารณะได้
 • Excellent in Presentation Skill รู้จักการพูดนำเสนอ
 • Negotiation skills ความสามารถในการต่อรอง

11. ความสามารถพิเศษ ทางบัญชี

Accountant Skills

ความสามารถพิเศษ
 สำหรับสายงานบัญชี ถ้าอยากจะระบุ ความสามารถพิเศษ เพิ่มเติม เกี่ยวกับ การทำบัญชี ลงใน เรซูเม่ อาจจะ ระบุเป็น ทักษะต่างๆ ที่คนทำบัญชี ควรที่จะมี รวมไปถึง ความสามารถในการใช้ โปรแกรม ต่างๆ ในการทำงานบัญชี เหล่านี้

ทักษะพิเศษ สำหรับงานบัญชี ที่ควรระบุ คือ

 • Attention to details ความละเอียด
 • Critical thinking รู้จักคิดวิเคราะห์
 • Effective communication มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • Understanding of financial reporting (GAAP)
  หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • Tax understanding เข้าใจเรื่องภาษี
 • Forecasting budgets สามารถคาดการณ์งบประมาณ
 • Managing vendor accounts การจัดการบัญชีผู้ขาย
 • Data analysis software ใช้ซอฟแวร์ วิเคราะห์ข้อมูลได้
 • Quickbooks  รู้จักใช้โปรแกรม ทางบัญชี
 • Microsoft Excel รู้จักใช้โปรแกรม

12. ความสามารถพิเศษ การพัฒนาเว็บไซต์

Website Developer Skills

ความสามารถพิเศษ

นักสร้าง หรือ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ส่วนใหญ่ ต้องรู้จักเรียนรู้ และ ปรับตัว โปรแกรม แอปพลิเคชั่น หรือ ซอฟแวร์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพราะ งานทางด้าน เทคโนโลยี มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง ถ้าเราหาความรู้เพิ่มเติม จะทำให้เรา มี ความสามารถพิเศษ ต่างๆเหล่านี้ เพื่อเอาไปใช้ในการทำงานได้ อย่างมีประโยชน์

 • HTML/CSS skills
 • JavaScript skills
 • Analytical skills
 • Responsive design skills
 • Interpersonal skills
 • Testing and debugging skills
 • Search engine optimization (SEO)
 • WordPress skill

ตัวอย่างเรซูเม่ไทย 2020

ทำเรซูเม่

ทำ Research ให้ 

 ATS Friendly

ดึงจุดเด่น ให้ตรงกับงาน

13. ความสามารถพิเศษ การทำงาน กราฟฟิก

Graphic Designer Skills

ความสามารถพิเศษ ในงานด้าน กราฟฟิก ดีไซน์เนอร์ ไม่เพียง แต่จะต้องเป็นคนที่ ใส่ใจรายละเอียด มีความคิดสร้างสรรค์ มีความอดทนต่างๆ แล้ว จะต้องรู้จักการใช้โปรแกรม หรือ เครื่องมือ พิเศษๆ ในการทำงานด้วย ซึ่ง ถ้าเรา ต้องการสมัครงาน กราฟฟิก ดีไซน์เนอร์ แล้ว มีความรู้ ความสามารถในการ ทำงานด้วย เครื่องมือ ต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยให้คุณ ดูน่าสนใจ และ เป็นตัวเลือก ของบริษัท ได้

ตัวอย่าง ความสามารถพิเศษ ใน ด้านงานกราฟฟิก

 • Die-Cut Skills
 • Pen Tools Skills
 • Perceptivity
 • Visually Representing Ideas
 • Sketching Adobe Acrobat
 • Adobe Creative Suite
 • Adobe Flash
 • Adobe Illustrator
 • Adobe InDesign
 • Adobe Photoshop
 • Dreamweaver
 • CSS
 • HTML
 • Quark
 • Quark Xpress
 • Photo Editing Infographics
 • Digital Printing
 • Estimating Costs
 • Illustration
 • DSLR Cameras

14. ความสามารถพิเศษ ทางการขาย

Salesperson Skills

ความสามารถทางการขาย เป็นความสามารถพิเศษ ที่องกรณ์ต้องการมากที่สุด เพราะจะเป็นทักษะ ที่จะช่วยให้ เพิ่มยอดขาย ให้กับบริษัท ซึ่งนอกจาก ต้องเป็นคนที่น่าเข้าหา ต้องเป็นคนที่รู้จักใช้คำพูด และ หลัก จิตวิทยา ในการขาย มาใช้ เราต้องต้องมีทักษะเพิ่มเติมเหล่านี้ด้วยคือ

 • Active listening  skill การตั้งใจฟัง
 • Effective communication skill การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • Integrity ความซื่อสัตย์
 • Interpersonal Skills ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 • Positive Thinking Skill การคิดเชิงบวก
 • Strategic Prospecting Skills ทักษะการคาดหวังเชิงกลยุทธ์
 • Demo Skills ทักษะการสาธิต
 • Post-Sale Relationship Management การดูแลลูกค้าหลังการขาย

15. ความสามารถพิเศษ ทางการสอน

Teacher Skills

ความสามารถพิเศษ

จะสมัครงาน เป็นครู นอกจาก มีความรู้ และ ความเข้าใจ ในวิชา สาขานั้นๆ แล้ว ก็มี ทักษะ และ ความสามารถด้านอื่นๆอีก ที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับ ความรู้ ทางวิชาการ แต่เป็น ทักษะที่จำเป็น เพื่อ ที่จะสามารถ ถ่ายทอดความรู้ ให้กับ ผู้เรียนได้อย่าง ดีที่สุด

 • Communication skill ความสามารถในการสื่อสาร
 • Multitasking skill ความสามารถในการจัดการงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน
 • Creativity Skill มีความคิดสร้างสรรค์
 • Emotional intelligence skills มีความฉลาดทางอารมณ์
 • Patience มีความอดทน
 • Critical thinking skill มีการคิดเชิงวิพากษ์
 • Sense of humor มีความตลก
 • Technological skills มีทักษะทางเทคโนโลยี
 • Imaginative thinking skill การคิดเชิงจินตนาการ
 • Time management skill การจัดการเวลา

16.ความสามารถพิเศษ ในการเขียนอย่างเป็นทางการ

Formal Writing Skills

ทักษะในการเขียน Writing skills คือ การใช้ภาษาผ่านทางการเขียน ด้วยตัวอักษร ซึ่งสำหรับ ทักษะการเขียนในการทำงาน จะมีลักษณะเฉพาะ หลากหลาย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการทำงาน

เราสามารถระบุ ทักษะการเขียนเหล่านี้ ให้เล็กย่อยลงไปอีกได้คือ

 • ทักษะการเขียนบล๊อก 
 • ทักษะการเขียนรีวิว
 • ทักษะการเขียนอีเมล
 • ทักษะการเขียนตอบกลับลูกค้า
 • ทักษะการเขียน Copy writing skill
 • ทักษะการเขียนโฆษณา
 • ทักษะการเขียนสคิป 

17. ความสามารถพิเศษ ในการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อประสบการณ์ของผู้ใช้ UX (User Experience) และ UI (User Interface)

UX/UI Skills

ความสามารถในการทำงานทางด้าน UI/UX Skills เป็นงานเฉพาะทาง สำหรับนักออกแบบ หน้าจอต่างๆ ที่จะทำให้ ผู้ใช้มีประสบการณ์ ที่ดีต่อการใช้ งานอุปกรณ์นั้นๆ ซึ่งจะต้องเก่งทั้ง เทคโนโลยี และ ศิลปะ ในเวลาเดียวกัน

ดังนั้น สกิล ที่จะต้องมีในสายงาน UI/UX นี้คือ ทักษะเหล่านี้

 • Analytical skills ทักษะการวิเคราะห์
 • Collaborative skills ทักษะการทำงานร่วมกันในทีม
 • UI prototyping การสร้างต้นแบบ UI
 • Curiosity ความอยากรู้อยากลอง ว่าทำแบบนี้จะสวยไหม

18 ความสามารถพิเศษ ในการจัดการข้อมูล

Data Management

ความสามารถพิเศษ ทางด้านการจัดการข้อมูล ส่วนใหญ่ จะเกี่ยวข้องกับ นักวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Data Scientist นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล / Data Analyst (DA) หรือ นักวิเคราะห์ข้อมูล ล้วนแล้วแต่เป็นงานที่จะต้อง นำข้อมูลในระบบ มาใส่ในระบบ จัดจำแนก หมวดหมู่ ความสำคัญ ออกมา ดังนั้น มีความจะเป็นอย่างมากที่จะต้อง มีความสามารถในการ จัดการข้อมูล Data Management

ซึ่งจะมีคุณสมบัติเหล่านี้ร่วมด้วย

 • Project management skills ความสามารถในการจัดการโปรเจคงานต่างๆ
 • Customer service skills ความสามารถในการดูแลลูกค้า
 • Data analysis skill ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

ความสามารถพิเศษ ในการใช้โปรแกรม สำหรับ Data Management

 • Python
 • Google
 • MemSQL
 • Microsoft
 • Oracle

19. ความสามารถพิเศษ ในการใช้โปรแกรม เพื่อ การจัดการการทำงาน

Productivity Software

Productivity คือ ผลผลิต ที่งอกงาม ในการทำงาน หมายถึง ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน ให้ออกมา ได้ดีขึ้น ในทางบวก คิดงานได้ คิดงานออกมา รังสรรค์ ผลงาน ซึ่ง ในต่างประเทศ มักจะมี โปรแกรม ตัวช่วย ในการทำงานเหล่านี้ ให้ดีขึ้น เรียกว่า Productivity Software

ซึ่งถ้าเรา มีความคุ้นเคย และ ทักษะ ในการทำงานงาน ด้วย โปรแกรม เหล่านี้ ก็จะทำให้เรา สามารถสื่อสาร กับเพื่อนร่วมงานในทีม ได้อย่าง ราบรื่น และ เป็นองค์รวม

และจะลด ความผิดพลาดในการสื่อสารได้ ซึ่งจะทำให้ ผลงาน ออกมาได้ดี ขึ้น

ซอฟแวร์ ที่นิยม และ สามารถระบุ ไปในเรซูเม่ว่า คุณมีความสามารถพิเศษ ในการใช้ โปรแกรมเหล่านี้ คือ

20. ความสามารถพิเศษ ในการวิเคราะห์ธุรกิจ

Business Analysis

ความสามารถในการวิเคราะห์ธุรกิจ ( Business Analysis) คือความสามารถที่จะคาดการณ์ และ วางแผนการดำเนินงานในการตัดสินใจ ทำธุรกิจ ต่างๆ ทักษะนี้ เป็นทักษะที่ต้องอาศัยการ อ่าน อ่านจำเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในอดีต เอามาปรับใช้กับเหตุการณืในปัจจุบัน พร้อมทั้งคิดวางแผนคาดการณ์ล่วงหน้า ว่า ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้น จะเกิดอะไรตามมา แล้วจะรับมืออย่างไร

เป็นทักษะที่ นักธุรกิจ ผู้บริหาร และ ผู้จัดการ พึงมี ทักษะนี้ และ รวมไปถึง ทักษะเพิ่มเติมเหล่านี้

 • Critical thinking skills การคิดวิเคราะห์
 • Presentation skills การนำเสนอ
 • Organizational skills การจัดการ
คำถาม สัมภาษณ์งาน

151 คำถามสัมภาษณ์งาน 

ดาวน์โหลด

ฟรี

โปรดเช็ค อีเมล ของท่าน 

เอกสาร จะถูกส่ง ภายใน 5-10 นาที