คำถามสัมภาษณ์งานเชิงจิตวิทยา เป็นอย่างไร ตอยยังไง

คำถามสัมภาษณ์งานเชิงจิตวิทยา

คำถามสัมภาษณ์งานเชิงจิตวิทยา คือ คำถามวัดทัศนคติ เวลา สัมภาษณ์งาน ที่เอามาใช้บ่อยๆ ถามเวลาสัมภาษณ์งาน เพื่อดูว่าคุณ “เหมาะสม” กับตำแหน่งที่รับสมัครหรือไม่ โดยจะถามถึง ปัญหา ของ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต่างๆ ในอดีต ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหม แล้ว ตอนนั้น คุณจัดการ กับปัญหาเหล่านี้อย่างไร เป็นต้น

ทำไม บริษัท ถึงถาม คำถามจิตวิทยา เพื่อ วัดทัศนคติ เวลาสัมภาษณ์งาน ?

คำถามสัมภาษณ์งานเชิงจิตวิทยา จะใช้ วัด พฤติกรรม ของผู้สัมภาษณ์งาน เพื่อ ดูว่าคุณจะตอบสนองต่อ สถานการณ์ใน สถานที่ทำงาน อย่างไร และ มีวิธี รับมือ แก้ไขกับ ปัญหาอย่างไร

ซึ่ง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. คำถามสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม (Behavior Interview Questions)
 2. คำถามสัมภาษณ์งานเชิงสถานการณ์ (Situational Interview Questions)

ซึ่ง แนวการตอบ คำถามจิตวิทยา เหล่านี้ จะต้องตอบ ดังนี้

 • ต้องตอบพร้อมคำอธิบายว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ คุณทำอะไร
 • แก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง
 • ผลลัพธ์ ของเหตุการณ์ เป็นอย่างไร

โดย ไอเดีย ของการตอบ คือ ความสำเร็จ ใน การแก้ไขปัญหาในอดีต เป็นตัวบ่งชี้ถึง ความสำเร็จในอนาคต ได้

และจะดู แนวโน้ม คำตอบว่า เรามีแนวทางการตอบไปทางไหน แล้ว วิเคราะห์จาก คำตอบ ของเราในเรื่องเหล่านี้

 • เรื่องตั้ง เป้าหมายในการทำงาน ของตนเอง : เป้าหมายในการทำงานเป็นอย่างไร?
 • ความใฝ่รู้ ทะเยอทยาน : พยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไหม
 • ทัศนคติ ใน การทำงาน : เมื่อเจอปัญหายากๆ จะมองมันอย่างไร ?
 • การมองโลก : มองโลกในแง่ดี หรือ มองโลกในแง่ร้าย

ซึ่งมันมักจะมาในรูปแบบ คำถามปลายเปิด สามารถตอบได้หลากหลายทาง โดยผู้เข้าสมัครสามารถตอบได้อย่างอิสระ ซึ่ง กรรมการเค้าจะมี วิธี ตั้ง คำถามสัมภาษณ์งานเชิงจิตวิทยา เหล่านี้ ได้อย่างแนบเนียล โดยที่เราไม่รู้เลยว่า นี่คือ คำถามวัดทัศนคติ ของเราอยู่

คำถามสัมภาษณ์งานเชิงจิตวิทยา มักใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับงานที่มีความต้องการ และ ค่าตอบแทนสูง ในองกรณ์ใหญ่ๆ ที่ให้ความสำคัญ กับ การทำงานเป็นทีม เพื่อ เป็นการพิสูจน์ ว่าผู้เข้าสมัคร ท่านนั้นๆ มี ทัศนคติ ที่ดี ตรงกับที่บริษัทต้องการ


 • คำถามสัมภาษณ์งานเชิงจิตวิทยา มี เทคนิคการตอบอย่างไรบ้าง
 • 10 ตัวอย่าง คำถามสัมภาษณ์งานเชิงจิตวิทยา 

คำถามสัมภาษณ์งานเชิงจิตวิทยา มี เทคนิค การตอบ อย่างไรบ้าง?

 • ตอบ ในแง่บวก

  พยายามตอบให้ออกมา เชิงบวก ถึงแม้ว่า คำถามจิตวิทยา เหล่านี้เป็นคำถามที่ยั่วยวน กวนให้เกิดอารมณ์ใน เชิงลบ ก็ควรที่จะหาข้อที่เป็น แง่ดี หรือ แง่บวก มาตอบเสมอ

 • ตอบอย่าง Professional

  การตอบ คำถามเชิงจิตวิทยา ที่ดีคือการควบคุมอารมณ์ตนเอง ให้สุขุม สงบ เพราะนั่นแสดงให้เห็น ว่า คุณสามารถ ควบคุมอารมณ์ตนเอง ได้ ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหน ไม่เอาเรื่องส่วนตัว มากระทบในหน้าที่การงาน

 • จำเหตุผลที่อยากทำงานนี้ไว้ในใจเสมอ

  ให้จำไว้เสมอว่า ทำไมเราถึงอยากทำงานที่นี่ ทั้งในระยะสั้น และ ระยะยาว เพื่อที่ว่าเราจะสามารถตอบกับ คำถามจิตวิทยา แนวที่ว่า “ทำไมคุณถึงเลือกเรา/ทำไมคุณถึงอยากจะร่วมงานกับเรา” เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องโกหก ต่อหน้ากรรมการ และ พร้อมที่จะตอบ

 • ฝึกตอบ คำถามจิตวิทยา ที่วัด ทัศนคติ เหล่านี้ บ่อยๆ

  ฝึกตอบ คำถามเชิงจิตวิทยา เหล่านี้บ่อยๆ แล้วเราจะรู้แนวการตอบ ซึ่ง ควรที่จะเตรียมตัวล่วงหน้าสักหน่อย เพราะ คำถามลวง ที่วัด ทัศนคติ เหล่านี้ เราต้องรู้ทัน ว่า เค้าต้องการ วัดทัศนคติ เราด้านใด
  นอกจากนี้ ถ้าเราเป็นคนไทย หรือ ไม่เคยมีประสบการณ์ทำงาน กับบริษัทต่างชาติ เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ วัฒนธรรม ว่า ถ้าตอบแบบนี้ สำหรับ คนชาตินี้ เค้าถือ เป็นสิ่งที่ ไม่ควรตอบ หรือ เป็นเรื่อง sensitive ที่เราควรหลีกเลี่ยง เป็นต้น

  แนะนำหนังสือ 109 คำถามสัมภาษณ์งาน ยากๆ เชิงจิตวิทยา ที่จะทำให้คุณเข้าใจ วัฒนธรรม องกรณ์ นานาชาติ เตรียมพร้อมให้คุณ สัมภาษณ์งาน

 • ใช้ เทคนิค STEP ในการตอบคำถาม

  คำถามสัมภาษณ์งานเชิงจิตวิทยา นั้น มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากกับ คำถามสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม และ คำถามสัมภาษณ์งานเชิงสถานการณ์ ดังนั้น การใช้เทคนิค STEP เข้ามาช่วยในการฝึก จะทำให้ สามารถรับมือกับคำถามยากๆ ได้ทุกสถานการณ์ >> เรียนรู้ เทคนิค STEP ได้ที่นี่

10 ตัวอย่าง คำถามสัมภาษณ์งานเชิงจิตวิทยา 

 • อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณคิด ว่าคุณสามารถทำงานนี้ได้ดี What do you think you can do well in this job?
 • คุณจะนำสิ่งใดมาให้กับบริษัทเราได้บ้าง ถ้าเราเลือกที่จะจ้างคุณ What will you bring to our company if we hire you?
 • ถ้าคุณสามารถมีพลังพิเศษได้ คุณจะเลือกมีพลังพิเศษอะไร If you could have one superpower, what would it be?
 • คุณวัดความสำเร็จที่ตรงไหน How do you measure success?
 • คุณเคยได้ยินมาว่าการสัมภาษณ์งานกับบริษัท …. มาว่าอย่างไร What have you heard about XXX’s interview?
 • คุณจัดการอย่างไรเมื่อได้คำแนะนำในทางลบ How do you handle negative feedback?
 • จงอธิบายประสบการณ์การทำงานของคุณ ที่ได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม Describe your experience working in a multicultural environment
 • คุณจัดการตัวเองให้อยู่ในระบบระเบียบเรียบร้อยอย่างไร? How do you stay organized?
 • ทำไมคุณเลือกเส้นทางการทำงานนี้ Why did you choose this career path?
 • คุณไปสัมภาษณ์งานที่ไหนมาบ้างแล้วเนี่ย Where else are you applying?

เทคนิคที่จะช่วยตอบ คำถามเชิงจิตวิทยา ได้ดีขึ้น

พยายามตอบ คำถามสัมภาษณ์งานเชิงจิตวิทยา ด้วย จิตวิทยาง่ายๆ คือ พยายามพุ่งความสนใจไปที่ ความต้องการของนายจ้าง หรือ บริษัท มากกว่า สิ่งที่ตนเองต้องการ

เพราะ มีหลายคนที่ไปสัมภาษณ์งาน ด้วยความกังวลว่า ฉันจะตอบคำถามเหล่านั้น ยังไง ให้ดูฉลาดหลักแหลม ทันกับคำถาม ซึ่งการทำสิ่งนี จะเป็นการโฟกัสไป ที่ตัวเองล้วนๆ โดยลืมนึกไปว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในที่คือ คือ การโฟกัสไปที่ความต้องการของนายจ้าง ต่างหาก

บางครั้งถ้าเราโดยผู้สัมภาษณ์ ถามคำถามยากๆ หรือ คำถามจิตวิทยาสมัครงาน ต่างๆ ที่ตอบยากๆ อย่ามัวแต่เครียดว่า ทำไมฉันถึงถูกถามคำถามเหล่านี้ หรือ คิดว่า คำถามที่ถามมาเนี่ย มันได้เกี่ยวข้องอะไรกับ สกิล หรือ ความสามารถในการทำงาน บ้างไหม

แต่ให้คิดว่า คำถามส่วนตัวเหล่านั้น ที่ถามถึงทักษะ คุณสมบัติเฉพาะต่างๆ เนี่ย อาจจะเป็นสิ่งที่ องกรณ์ ของคุณที่กำลังจะสมัครเข้าไปทำงาน ให้ความสำคัญ หรือ ประสบปัญหาเหล่านั้นอยู่ ดังนั้นจึงต้องถามคำถามเหล่านี้กับคุณไง

เพื่อทำความเข้าใจให้มากขึ้นว่า ทำไม กรรมการ ถึงสรรหา คำถามสัมภาษณ์งานเชิงจิตวิทยา มาถามเราให้ ตอบได้ยากขนาดนี้ คุณ อาจจะต้องเตรียมตัวในการสัมภาษณ์งานได้ดังนี้

 • เข้าไปที่ เว็บไซต์ ของหน่วยงานที่เป็นทางการ แล้วเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรณ์ นั้นๆ จากหน้าเว็บไซต์ เช่น วิสัยทัศน์ บริษัท ประวัติความเป็นมา ความสำเร็จที่ผ่านมา ความภาคภูมิใจของบริษัท บางครั้ง อยู่ในหน้า เกี่ยวกับเรา
 • หาข่าวล่าสุด เกี่ยวกับบริษัทที่คุณกำลังไปสมัคร ว่ามีอะไรเกิดขึ้นล่าสุดบ้าง ซึ่งข่าวเหล่านั้น อาจจะช่วยให้คุณ เข้าใจว่าตอนนี้บริษัท กำลังเจอกับอะไรอยู่
 • ให้เรียนรู้ ทุกสิ่ง ทุกอย่าง เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของบริษัทไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้า ของบริษัท และ คู่แข่งที่สำคัญของบริษัท ที่เรากำลังไปสมัคร
 • ให้เป็นผู้รอบรู้ เกี่ยวกับสายงานที่คุณกำลังจะไปสมัครให้ละเอียด ให้อ่าน และ หาความรู้ให้เยอะๆ เกี่ยวกับ กลุ่มงานนั้นๆ ที่กำลังจะสมัคร
 • พยายามคุยกับคนภายในถ้าทำได้ ให้หาทางพูดคุย กับ พนักงาน หรือ ผู้ที่ทำงานในบริษัท นั้นๆ เพื่อที่เราจะได้ รับรู้ข้อมูลของบริษัท ได้โดยตรง

อย่ารอให้ใกล้ ถึงเวลา

เตรียม บทพูดสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ตอนนี้

ก่อนที่จะไม่มีเวลา และกลายเป็นเป็นผู้สมัคร ที่ไม่รู้ ว่าอะไรควรพูด หรือ ไม่ควรพูด ระหว่างสัมภาษณ์งาน

ซื้อ Ebook ที่ลิสต์คำตอบเหล่านั้น มาให้หมดแล้วเป็นตัวอย่าง