N' Bew's Student Success Story

ขอบคุณพี่พลอยแอร์แขกมากน่ะค่ะ การมาเรียนกับพี่พลอยทำให้เราสามารถดึงความเป็นตัวเราออกมาได้มากที่สุด ทั้งด้านการตอบคำถาม การเรียบเรียงคำพูด หรือทริกการตอบคำถามให้โดนใจกรรมการ แนะแนวทางการแต่งหน้าทำผม ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง มีอะไรปรึกษาได้ตลอด คอยอัพเดทข่าวสารการสมัครแอร์ตลอด ขอบคุณพี่พลอยและแอร์แขกอีกครั้งน่ะค่ะ ที่ทำให้การเข้าไปสัมภาษณ์มีความมั่นใจมากขึ้นและประสบความสำเร็จ

รีวิวแอร์แขก

“การมาเรียนกับพี่พลอยทำให้เราสามารถดึงความเป็นตัวเราออกมาได้มากที่สุด”