คติประจำใจ ในการทำงาน ตามสถานการณ์ต่างๆ จะช่วยสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น ในตัวเอง ให้ผ่านวันร้ายๆ ในที่ทำงาน ได้  แน่นอน ขั้นชื่อว่า การทำงาน ยังไงก็จะต้อง พบเจอกับ ปัญหาต่างๆ ซึ่งแต่ละคน ก็อาจจะเจอปัญหาในที่ทำงานที่แตกต่างกันไป บางคนเป็นลูกจ้าง เป็นพนักงานบริษัท นายเจ้า เจ้านายตัวเอง ประกอบธุรกิจ แต่ละคนมีหน้าที่ ที่จะต้องดูแล แตกต่างกัน

ลักษณะปัญหา ในที่ทำงานก็จะ แตกต่างกันออกไป การมี สติ และ คติประจำใจ ให้นึกถึง ในวันที่เหนื่อยๆ คงจะเป็นสิ่งที่ ช่วยทำให้คุณ สามารถ มีกำลังใจ มองเห็นแสงสว่าง ได้แน่ๆ

วันนี้เราจึงอยากมา นำเสนอ คติประจำใจ ในที่การทำงาน ของสถานการณ์ต่างๆ ว่า มี ข้อคิด อย่างไร ที่ จะช่วยให้คุณ ผ่านสถานการณ์ เหล่านั้นได้

คติประจำใจ ในการทำงาน

คติประจำใจ ในการทำงาน ใหม่

คติประจำใจ ในการเริ่มต้นทำงานใหม่ เราควรมี ความคิด และ การมองโลก ในการทำงานอย่างไร ให้มี แรงบันดาลใจ ในการทำงาน

Don’t talk, Act. Don’t say, Show. Don’t promise, Prove.

อย่าเอาแต่พูด แต่ให้ทำ อย่างเอาแต่บอก แต่ให้แสดงออกมา อย่าเอาแต่สัญญา แต่จงพิสูจน์

We are what we repeatedly do.

เราจะกลายเป็นสิ่งที่ทำบ่อยๆ

A person’s actions will tell you everything you need to know.

การกระทำของบุคคลจะบอกคุณทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

I’m thankful for the struggle because without it I wouldn’t have stumbled across my strength.

ฉันขอบคุณสำหรับความยากลำบากเพราะถ้าไม่มีมัน ฉันคงไม่สะดุดกับความแข็งแกร่งของฉันในวันนี้

I am thankful for all those difficult people in my life, they have shown me exactly who I do not want to be.

ฉันขอบคุณสำหรับคนที่ทำให้ชีวิตฉันยากลำบาก พวกเขาแสดงให้ฉันเห็นอย่างชัดเจนว่า ฉันไม่ควรเป็นคนแบบไหน

I’m not here to be average, I’m here to be awesome.

ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อเป็นคนธรรมดาคนนึง ฉันมาที่นี่เพื่อเป็นคนที่ยอดเยี่ยม ต่างหาก

Good things come to those who work for it.

สิ่งที่ดีมาถึงผู้ที่ทำงานเพื่อมัน

Don’t ignore your own potential.

อย่ามองข้ามศักยภาพของตัวเอง

Nothing worth having comes easy.

ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ

It’Okay – to make mistakes.- to have bad days.- to be less than perfect.- to do what’s best for you.- to be yourself.

ไม่เป็นไร ที่ทำผิด ไม่เป็นไรที่มีวันแย่ๆ ไม่เป็นไรถ้ามันไม่สมบรูณณ์แบบ  จงทำในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และ ยังรักษาความเป็นตัวคุณเองอยู่

ทัศนคติในการทำงาน

คติประจำใจ ในการทำงาน ต่อสู้กับสิ่งที่ ยากลำบาก

Dreams don’t work unless you do.

ความฝันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคุณไม่ทำมัน

Passion + Consistency = Success

ความหลงใหล + ความสม่ำเสมอ = ความสำเร็จ

You get what you work for not what you wish for.

คุณจะได้สิ่งที่คุณสร้างมันขึ้นมา ไม่ใช่สิ่งที่คุณเอาแต่ขอพร

Just because you’re struggling doesn’t mean you’re failing.

เพียงเพราะคุณกำลังดิ้นรน กับความยากลำบาก ไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังล้มเหลว

A little progress each day adds up to big results.

ความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยในแต่ละวัน รวมกันเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

If you want it, work for it.

ถ้าคุณต้องการมัน จงลงมือทำมันขึ้นมา

The only difference between where you are and where you want to be is the steps you haven’t taken yet.

ข้อแตกต่างระหว่าง ที่ที่คุณอยู่และที่ที่คุณต้องการอยากจะเป็น คือ สิ่งที่คุณยังได้ลงมือทำ

I am creating the life of my dreams.

ฉันกำลังสร้างชีวิตในฝันของฉัน

Your attitude determines your direction.

ทัศนคติของคุณกำหนดทิศทางของคุณ

No one can give you what you want but yourself.

ไม่มีใครให้สิ่งที่คุณต้องการได้นอกจากตัวคุณเอง

คติประจำใจ ในการทำงาน

The secret of your future is hidden in your daily routine.

ความลับของอนาคตของคุณ ถูกซ่อนอยู่ใน กิจวัตรประจำวันของคุณ

Don’t let opinions get in the way of your dream.

อย่าให้ความคิดเห็นมาขวางทางความฝันของคุณ

Today is your opportunity to build the tomorrow you want.

วันนี้เป็นโอกาสของคุณที่จะสร้างวันพรุ่งนี้ที่คุณต้องการ

Get up early, clear your desk, tie your hair, make some coffee, and start working for your future.

ตื่นแต่เช้า เคลียร์โต๊ะทำงาน มัดผม ทำกาแฟ และเริ่มทำงานเพื่ออนาคตของคุณ

Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing or learning to do.

ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันคือการทำงานหนัก ความพากเพียร การเรียนรู้ การศึกษา การเสียสละ และที่สำคัญที่สุดคือ รักในสิ่งที่คุณกำลังทำหรือเรียนรู้ที่จะทำ

It always seems impossible until it’s done.

มันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ จนกระทั่งมันจะสำเร็จ

I’m thankful for my struggle because without it I wouldn’t have stumbled across my strength.

ฉันขอบคุณสำหรับการต่อสู้ของฉัน เพราะถ้าไม่มีมัน ฉันก็จะไม่สะดุดกับความแข็งแกร่งของฉัน

You will never always be motivated, so you must learn to be disciplined.

คุณจะไม่มีแรงจูงใจเสมอไป ดังนั้น คุณต้องเรียนรู้ที่จะมีวินัย

If not now, When?

ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ เมื่อไหร่?

Don’t let the praise go to your head & don’t let the criticism go to your heart.

อย่าให้คำชมอยู่ในหัว และอย่าให้คำวิจารณ์มาที่ใจ

คติประจำใจ ในที่ทำงาน

คติประจำใจ ในการทำงาน สร้างแรงบันดาลใจ

It’s a slow process, but quitting won’t speed it up.

เป็นกระบวนการที่ช้า แต่การเลิกจะไม่เร็วขึ้น

You don’t get what you wish for, you get what you work for.

คุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณขอพร แต่ คุณจะได้ในสิ่งที่คุณลงมือทำมัน

Never let the sadness of your past and the fear of your future ruin the happiness of your present.

อย่าปล่อยให้ความเศร้าในอดีต และ ความกลัวในอนาคต มาทำลายความสุขในปัจจุบันของคุณ

Always deliver more than expected.

จงมอบหมายงานที่ทำ ให้ดีกว่าที่เค้าคาดหวัง ไว้

Don’t rush the process. Good things take time.

อย่ารีบเร่ง ของดีต้องใช้เวลา

Nothing changes if nothing change

ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ถ้า ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

Don’t ignore your own potential

อย่ามองข้ามศักยภาพของตัวเอง

Don’t stop until you’re proud.

อย่าหยุด จนกว่าคุณ จะภูมิใจในตัวเอง

Everything you want is on the other side of fear.

ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่อีกด้านหนึ่งของความกลัว

Whatever you are not changing you are choosing. Read that again.

สิ่งที่คุณไม่เปลี่ยนแปลงคุณกำลังเลือก อ่านอีกครั้ง

Ctrl+Alt+Del
Control yourself. Alter your thoughts. Delete negativity.

รู้จักควบคุมตัวเอง จัดการกับความคิด ลบความคิดในแง่ลบออก

Nothing will work unless you do.

ไม่มีอะไรจะทำงานเว้นแต่คุณทำ

The key to success is to start before you are ready.

หัวใจของความสำเร็จ คือ การเริ่มต้น ก่อนที่คุณจะพร้อม

Be strong enough to let go and wise enough to wait for what you deserve.

จงเข้มแข็งพอที่จะปล่อยวางและฉลาดพอที่จะรอสิ่งที่คุณคู่ควร

 

หวังว่า คติประจำใจ เหล่านี้ จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจ ให้ ทุกท่าน ได้หันมามองโลกในแง่บวก และ มีแรงผลักดัน ในการทำงานมากขึ้นนะคะ

คติประจำใจ คติพจน์ การทำงาน