ทีมเวิร์ค teamwork คือ อะไร

ทีมเวิร์ค ภาษาอังกฤษ คือ Teamwork  หรือ การทำงานเป็นทีม เป็นสิ่งที่ พวกเราทุกคนพึงมี เพราะ เป็น คุณสมบัติ ทางด้าน Soft Skills ที่สำคัญมากๆ ในการ สัมภาษณ์งาน

ไม่ว่าจะเป็น การทำงานในประเทศ หรือ ต่างประเทศ องกรณ์เล็ก หรือ องกรณ์ใหญ่ บริษัท ก็ต่าง ต้องการ คนที่เข้าใจ ในการทำงานเป็นทีม ทั้งนั้น

ทีมเวิร์ค Teamwork สำคัญอย่างไร

ทีมเวิร์ค Teamwork นั้นสำคัญมาก ในการทำงานกลุ่ม ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป เพราะ คือ ความสามารถในการ ร่วมทำงาน ด้วยกัน เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย ในการทำงานนั้น ๆ ซึ่ง ทีม ที่มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม ได้ดี จะช่วยให้ เกิดประโยชน์ดังนี้

ประโยชน์ ของ ทีมเวิร์ค Teamwork

 • บรรลุถึงเป้าหมาย ได้รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ 
 • ความสัมพันธ์ ของ คนในทีม ดีต่อกัน จบงาน ก็ยังเป็นเพื่อนกัน
 • ยิ่งทีมดี ก็จะทำให้ มีการสร้างสรรค์ ไอเดีย ใหม่ๆเกิดขึ้น
 • หากมีปัญหา ใน การทำงาน ก็ จะเป็นช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ 
 • สร้างแรงบันดาลใจ ใน การทำงาน
 • การทำงานเป็นทีม มักจะประสบความสำเร็จได้ ยิ่งใหญ่ รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพกว่า การทำงานเดี่ยว รายบุคคล

เมื่อ เรารู้ ข้อดี และ ประโยชน์ จากการทำงานเป็นทีม หรือ ทีมเวิร์ค Teamwork ที่ดี ขนาดนี้แล้ว แล้ว อะไรหล่ะ ที่จะทำให้เรา สามารถ สร้าง ทีมเวิร์ค ที่ดีได้

คุณสมบัติ ที่จะทำให้คุณเป็นคนที่มี ทีมเวิร์ค(Great Team Player)

ทีมเวืร์ค Teamwork มีอะไรบ้าง

1. เข้าใจหน้าที่ และ รับผิดชอบงานของตัวเองให้ดีก่อน

(Understand your role & Responsibility)

การทำงานเป็นทีม แน่นอนว่า แต่ละคน จะได้รับมอบหมายงาน ในส่วนของตัวเอง

หากคุณรู้ และ เข้าใจเป็นอย่างดี  อย่างชัดเจน ว่า หน้าที่ของคุณ ในทีม นั้น คืออะไร ก็จะทำให้คุณ ทำหน้าที่ตัวเองได้อย่างดีที่สุด และ ไม่ไปก้าวก่าย หรือ ทำหน้าที่ ของ เพื่อนในทีม

ที่อาจจะทำให้ เกิดการทำงาน ซ้ำ อารมณ์ งานตัวเองไม่รู้จักทำ แต่ไปทำงานคนอื่น สรุป งานคนอื่นเสร็จ งานตัวเองไม่เสร็จ

ความสามารถในการสื่อสาร ในทีม สร้างทีมเวืร์ค Teamwork

2. มีความสามารถในการสื่อสาร

(Communication Skills)

มีความสามารถในการสื่อสาร กัน ในทีม แจ้งความคืบหน้า ให้กันและกัน ว่า งานเป็นไปอย่างไรบ้าง มีช่องทาง หรือ การพูดคุย สื่อสาร กันในทีม

ตั้งแต่ ก่อน ทำงาน ระหว่างทำงาน และ หลังทำงาน ติดตามผล กันอย่างสม่ำเสมอ และ สามารถพูด ให้ทุกคนในทีม เข้าใจตรงกันได้ว่า เราจะทำอะไร ชัดเจน ไม่ งึมงำ หรือ ใช้คำพูดที่กำกวม หาก กำกวม สมาชิกในทีม ควร ทักท้วง ว่า มันคือสิ่งที่เราเข้าใจตรงกัน หรือไม่ เป็นต้น

ทีมเวิร์ค ที่ดี คือ ช่วยเหลือ ซึ่งกัน และ กัน

3. มีน้ำใจ ยื่นมือ มาช่วยเหลือ

(Offer Help)

เมื่อเราทำงานเป็นทีมเดียวกันแล้ว หากเราทำหน้าที่ในส่วนที่เราได้รับมอบหมาย เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ เพื่อนในทีม นั้น กำลังลำบาก และ ยังทำงานไม่เสร็จ เราก็ควรที่จะ ยื่นมือ เข้าไปช่วยเหลือ

ถามว่า มีอะไรให้เราช่วยไหม ส่วนเพื่อนที่ทำงานไม่เสร็จ ก็ต้อง สามารถประเมิณสถานการณ์ได้ว่า จะให้เพื่อนมาช่วยอะไร และ ถ้าได้รับความช่วยเหลือแล้ว จะทำให้งานในทีม เสร็จเร็ว และ มี ประสิทธิภาพ มากขึ้น ก็ควรที่จะ ยอม รับ ความช่วยเหลือ เหล่านั้น

ทีมเวิร์ค ที่ดี Teamwork

4. มีทัศนคติที่ดี และ มองโลกในแง่บวก

(Positive mindset & Optimistic)

การมีทัศนคติ ที่ดีต่อกัน และ มองโลกในแง่บวก ต่อกันในทีม ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ที่จะช่วย สร้าง ทีมเวิร์ค ได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเจอเรื่องแย่ๆ สักแค่ไหน ที่ ทีมเราต้องเจอ

ถ้าไม่มีการโบ้ยกัน ต่อว่ากันว่า เป็นเพราะเธอ นั่นแหละ ที่ทำให้ทีม ล่มจม แต่กลับ ให้กำลังใจกัน และ พยายามคิดแบบ Proactive ว่า เรา ยังโชคดียังไง และ จะแก้ไขอย่างไรต่อไป ในทางที่ดีนั้น

ก็จะทำให้ ทีมของเรา ยิ่งแข็งแกร่ง ยิ่งขึ้น และ พร้อมที่จะ ฟันฝ่า อุปสรรค สู้ไปด้วยกัน

คุณสมบัติ Teamwork ที่ดี ใน การทำงานเป็นทีม

5. มีความสามารถในการฟังอย่างกระตือรือร้น

(Active Listening Skills)

การทำงานร่วมกัน กั บผู้อื่น ทำงานเป็น ทีม แน่นอนว่า จะต้องมีคนที่คิดเหมือน และ คิดต่าง อยู่แล้ว แต่ถ้าเรา สามารถ ฟังความคิดเห็น ของ ผู้อื่น ได้อย่างกระตือรือร้น

ซึ่งเป็นการแสดงออก ทั้งทาง สีหน้า แวดตา ภาษากาย ท่าทาง คำพูด หรือ คำตอบกลับ กับ เพื่อนร่วมงานในกลุ่ม เวลาที่นำเสนอ ไอเดีย แนวคิด นั้น

จะทำให้ ผู้ฟัง รับรู้ และ รู้สึก ว่า ความคิดเห็น ของเค้านั้น มีคนกำลังฟังอย่างตั้งใจ และ พร้อมที่จะรับฟัง อยู่ ก็จะทำให้ ความสัมพันธ์ ของ เพื่อนร่วมงานในทีม ดียิ่งขึ้น

การทำงานเป็นทีม คือ Teamwork

6. มีความเคารพซึ่งกันและกัน

(Respect to each other)

เคารพ ในการตัดสินใจ ซึ่งกันและกัน ด้วยการแสดงออกทาง คำพูด นั้นสำคัญมาก ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เห็นด้วย ต่อการตัดสินใจ ของ เพื่อนร่วมงานในทีม

แต่ ในเมื่อมันเป็น เสียงข้างมาก หรือ เป็นการตัดสินใจ ที่ต้องการจะไปต่อแล้ว ก็ควรที่จะเคารพ กันและกัน ไม่ต่อว่า หรือ พูดในแง่ร้าย เพราะ การที่ สร้างความบาดหมาง ต่อกันในทีม

ตรงไปตรงมา ใน ทีม สร้าง ทีมเวิร์ค ที่ดี

7. โปร่งใส และ ตรงไปตรงมา

(Transparent)

ทีมเวิร์ค ที่ดีคือ สมาชิกในทีม จะต้องโปร่งใส จริงใจ ต่อกัน มีอะไร เกิดขึ้นจะต้อง ประกาศ ในที่ประชุม จะไม่มีการ มารู้ทีหลัง  เรื่องนี้บอกได้แค่คนนี้ เรื่องนี้ ต้องเก็บไว้ การทำแบบนี้

จะทำให้ สมาชิก ในทีม ที่ไม่ได้ รับรู้ หรือ มารู้ทีหลัง รู้สึกว่า ตนเองไม่ได้อยู่ในกลุ่ม

ซึ่งจะมีแต่ ทำให้ เกิดความแคลงใจ และ รู้สึกว่า เค้าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในทีม

ดังนั้น สมาชิกในทีม ทุกคน ควรที่จะ โปร่งใส และ ไม่มีความลับกันในทีม หากต้องการที่จะสร้าง ทีมเวิร์คที่ดี

ทีมเวิร์ค ที่ดี คือ รู้จักแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง ใน ทีม

8. ความสามารถในการจัดการกับปัญหาขัดแย้ง

(Conflict Resolution)

ความสามารถในการแก้ไขความขัดแย้ง คือ การแสดงออกจาก คำพูด และ การกระทำที่จะช่วยลด ภาวะความตึงเครียดในทีม เมื่อเกิดข้อขัดแย้ง หรือ ความไม่เห็นด้วยกันในทีม

คนที่มีความสามารถในการแก้ไขความขัดแย้ง กันในทีม คือ คนที่

 • มีการสื่อสารที่ดี รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย
 • ช่วยกันคิด และ หาทางออกร่วมกัน เพื่อจุดหมายเดียวกัน และ
 • พยายามคิด หรือ หาข้อสรุป แบบ Win – Win ด้วยกันทั้งสองฝ่าย

หากคุณมีความสามารถในเรื่องนี้ ก็จะทำให้ คุณสามารถสร้าง ทีมเวิร์ค ในทีมคุณได้ดี ยิ่งขึ้น ค่ะ 

ทีมเวิร์ค ที่ดี คือ การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ได้ดี

9. ความสามารถ ในการร่วมงานกับผู้อื่น

(Collaboration)

หากคุณมี ความสามารถในการร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี จะ ยิ่งช่วย ทำให้คุณ เป็น สมาชิกในทีม หรือ Team Player ที่ดีขึ้นด้วย

ซึ่ง กรรมการ หรือ HR นั้น เวลาสัมภาษณ์งาน เค้าจะ มีคำถามต่างๆ มาถามคุณ เพื่อ เฟ้นหาว่า คุณ เป็นคนที่มีความสามารถในการทำงานร่วมกันกับ ผู้อื่น รึเปล่า

บางครั้ง ถึงแม้ว่า คุณจะเรียนเก่ง เกียรตินิยม แต่ว่า คุณทำงานเป็นทีมไม่ได้ ทำงานกับใครก็ทะเลาะ แตกแยก แตกหัก หล่ะก็ บอกเลยว่า บริษัท ก็ไม่อยากได้เช่นกัน

คนที่มีความสามารถในการ ทำงานร่วมกับผู้อื่น จะต้องมีสิ่งนี้

 • Interpersonal Skills ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
 • Open Minded เปิดใจ รับฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่น
 • Assertive กล้าแสดงออก และ ยืนยันความคิดเห็นของตนเอง 
 • Asking the right questions รู้จักถามคำถาม เพื่อ คิดวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้อื่น
 • Adaptability รู้จักประตัว และ รับฟังสิ่งใหม่ๆ
เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ช่วย ให้ทำงานเป็นทีม ได้ดี

10. เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม

(Cultural Awareness)

ทีมวิร์ค Teamwork ที่ดี เราควรที่จะให้เกียรติ ซึ่งกัน และ กัน โดยเฉพาะ ในกรณีที่เราทำงาน ในองกรณ์ นานาชาติ ที่มี สมาชิก ที่มาจาก หลากหลายเชื้อชาติ และ วัฒนธรรม หากเราสามารถ ตระหนัก ถึงความแตกต่าง ทางวัฒธรรม และ พร้อมที่จะ เปิด รับ