ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา (Education) เป็นหนึ่งในหัวข้อ ที่จะต้องมี ใน การเขียนResume,CV,Portfolio  โดยจะมีวิธีการเขียน ที่บอกรายละเอียด เกี่ยวกับ ประวัติการศึกษา ที่ผ่านมาของเรา ว่า เรียนจบอะไรมา เรียน สาขา และ คณะ อะไร และ จบจาก สถาบัน หรือ มหาวิทยาลัย ไหน พร้อมทั้งต้อง ระบุ ระยะเวลาที่เรียน โดยเริ่มเขียนจาก ปีที่เริ่มต้นเรียน จนถึงปีที่จบการศึกษา

ซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเขียน Resume, CV, Portfolio นั้น เราก็จะต้องใส่ ข้อมูล ประวัติการศึกษา ของเราไปด้วย ว่าเราเรียนอะไรมา เรียนสาขาไหน เพื่อ ให้ กรรมการดู ประกอบ กาพิจารณา ว่าเราเหมาะสม กับ ตำแหน่งงาน นั้นๆ ไหม

ใส่ข้อมูลอะไรบ้าง ใน ประวัติการศึกษา

List สิ่งที่ต้องใส่ ในหัวข้อ ประวัติการศึกษา

List สิ่งที่ต้องใส่ ในหัวข้อ ประวัติการศึกษา ในการทำ เรซูเม่ หรือ CV ต้อง มีข้อมูล อะไรบ้าง

ซึ่งเราควรที่จะ หาข้อมูลเหล่านี้ เรียบเรียงให้เรียบร้อยก่อนว่า เราจะ เอา วุฒิอะไรขึ้นก่อน และ ถ้า กำลังเรียน ใบประกอบวิชาชีพ พิเศษ เฉพาะ ที่ ความรู้เหล่านั้น ตรงกับ สายงานที่จะสมัคร ก็ควรที่จะ นำมาใส่ ใน ส่วน ของประวัติการศึกษาด้วย

 1. ชื่อ วุฒิการศึกษา ล่าสุด ที่เรียนจบมา (หรือใกล้จบ)
 2. ชื่อ สถาบันการศึกษา
 3. ตำแหน่งที่ตั้ง ของ สถาบันการศึกษา
 4. วัน เดือน ปี ที่เข้าเรียน และ จบการศึกษา (หรือคาดว่าจะจบเมื่อใด กรณี นักศึกษาใกล้จบ)
 5. สาขาที่เรียน เรียนเมเจอร์ อะไร
 6. เกรด GPA ว่าได้เท่าไหร่ (ควรโชว์เมื่อมี เกรดมากกว่า 3.5)
 7. เกียรตินิยม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะสมัคร
 8. โครงการไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ หรือ กิจกรรมทางการศึกษานอกหลักสูตร
ทำเรซูเม่

ทำ Research ให้ 

 ATS Friendly

ดึงจุดเด่น ให้ตรงกับงาน

ตัวอย่าง หัวข้อ ประวัติการศึกษา ใน Resume/ CV/ Portfolio

เทคนิคการเขียน ประวัติการศึกษา

ตัวอย่าง การเขียน ประวัติการศึกษาภาษาอังกฤษ แบบที่ 1

 • Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand July 2013-June 2015
  Diplomate Thai Board of Child and Adolescent Psychiatry
 • Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand June 2009-Feb 2013
  Doctor of Medicine
  Second Honor Degree (GPA 3.38)
 • Satit Piboonbumphen Demonstration School of Burapha University, Chonburi, Thailand May 2003-March 2009
ประวัติการศึกษา ใน เรซูเม่

ตัวอย่าง การเขียน ประวัติการศึกษาภาษาอังกฤษ แบบที่ 2

 • July 2015-June 2019 –  Bachelor’s Degree at Ramkhamhaeng University
  Faculty of Humanities, Major in Clinical and Community Psychology, Bangkok, Thailand
   
 • June 2015-2009 Vocational Certificate at Dusit Commercial College
  Major in Accounting, Nontaburi, Thailand

ตัวอย่าง การเขียน ประวัติการศึกษาภาษาอังกฤษ แบบที่ 3

 • Bachelor of Arts, Tourism Management 
  2015 – 2020 – Burapha University, Chonburi Thailand
 • Exchange Student Program in Japan
  2018-2019 – Kyoto University, Kyoto Japan
 • High School, English – Mathematic Program
  2015 – 2009 – Wat Nong Nam Som, Ayutthaya, Thailand

คำศัพท์ เกี่ยวกับ วุฒิการศึกษา น่ารู้ ภาษาอังกฤษ

เวลาเราเขียน ประวัติการศึกษา ภาษาอังกฤษ เราจะต้อง เขียน วุฒิการศึกษา ต่างๆ ว่าเราเรียนระดับไหน

ซึ่ง แนะนำให้ใส่ วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ระดับ มัธยมปลาย ขึ้นไป ซึ่ง วันนี้ เรามีคำศัพท์ และ การเรียงลำดับวุฒิการศึกษา ภาษาอังกฤษ มาให้ดู เป็นตัวอย่าง

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาษาอังกฤษ คือ High School
 • ระดับปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คือ Bachelor’s Degree
 • ระดับปริญญาโท ภาษาอังกฤษ คือ Master’s Degree
 • ระดับปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ คือ Doctor’s Degree
 • ระดับ ปวช ภาษาอังกฤษ คือ Vocational Certificate
 • ระดับ ปวส ภาษาอังกฤษ คือ Diploma
 • นักเรียนแลกเปลี่ยน ภาษาอังกฤษ คือ Exchange Student Program
 • ได้รับเกียรตินิยม อันดับ 1 ภาษาอังกฤษ คือ Firs Class Honors
 • ได้รับเกรียตินิยม อันดับ 2 ภาษาอังกฤษ คือ Second Class Honors

บริการเขียน Cover Letter

เนื้อหา ภาษาอังกฤษ ดึงจุดเด่นให้ตรงกับ ประสบการณ์ ของคุณ

แอดไลน์เรา อีกช่องทาง

เพิ่มเราเป็นเพื่อ อีกช่องทางติดต่อเรา เพื่อติดต่อ รับบริการ

Add Line แอร์แขก
Add AirKhaek Line Official