บทสนทนา ภาษาอังกฤษ 2 คน ในห้องเรียน

บทสนทนา ภาษาอังกฤษ 2 คน ในห้องเรียน

สวัสดีน้องๆ วันนี้ พี่มี บทสนทนา ภาษาอังกฤษ 2 คน ในห้องเรียน ที่พี่อยากจะแบ่งปันกับน้องๆ นะค่ะ บทสนทนานี้จะเกิดขึ้น ใน ห้องเรียน ระหว่าง สองคนที่กำลังพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อเรียนที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถ เอาไปพูดกับ คุณครูต่างชาติ เวลาที่ไม่เข้าใจ หรือ ใช้กับ เพื่อนร่วมห้อง ในสถานการณ์ ต่างๆ

บทสนทนา ภาษาอังกฤษ 2 คน ในห้องเรียน ทักทายในห้องเรียน การทักทาย

ประโยคทักทาย ภาษาอังกฤษ ในห้องเรียน

เริ่มต้น บทสนทนา ภาษาอังกฤษ 2 คน ในห้องเรียน กับ การทักทาย เพื่อนๆ และ คุณครู ในห้องเรียน  การทักทายเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นการสนทนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น บทสนทนานี้จะช่วยให้น้องๆ เรียนรู้วิธีการใช้คำทักทายต่างๆ ในสถานการณ์จริง

 1. Good morning, everyone. – สวัสดีตอนเช้า, ทุกคน
 2. Hello, Professor Smith. – สวัสดีค่ะ / ครับ อาจารย์สมิธ
 3. How are you today? – วันนี้เธอเป็นอย่างไรบ้าง?
 4. I hope you had a good weekend. – เราหวังว่าเธอจะมีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีนะ
 5. See you tomorrow! – พบกันพรุ่งนี้ น้า
บทสนทนา ภาษาอังกฤษ 2 คน ในห้องเรียน ถามคำถาม

ประโยคถามคำถาม ภาษาอังกฤษ ในห้องเรียน

ต่อด้วย บทสนานา ภาษาอังกฤษ 2 คน ในห้องเรียน เกี่ยวก้บ การถาม คำถาม ในห้องเรียน ระหว่าง นักเรียน กับ อาจารย์ เมื่อ ไม่เข้าใจ สิ่งที่อาจารย์ สอน สามารถ ถามเป็น ภาษาอังกฤษ ได้อย่างไร บ้าง มาดูกัน

 1. What page are we on? – เราอยู่หน้าไหนนะคะ/นะครับ อาจารย์?
 2. Ajar, Could you please repeat that? – อาจารย์ คะ พูดอีกครั้งได้ไหมคะ/ครับ?
 3. What does this word mean? – คำนี้แปลว่าอะไรคะ/ครับ?
 4. How do you spell that? – สะกดคำนั้นยังไงนะคะ/นะครับ?
 5. Is this going to be on the test? – สิ่งนี้จะออกในข้อสอบไหมคะ/ครับ?
บทสนทนา ภาษาอังกฤษ 2 คน ในห้องเรียน แสดงความคิดเห็น

ประโยค แสดงความคิดเห็น ใน ห้องเรียน

ประโยคแสดงความคิดเห็น กับ เพื่อน ในห้องเรียน เวลาทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึง การทำ กิจกรรม กลุ่มด้วย แสดงความคิดเห็น ว่า เห็นด้วย หรือ แจกจ่าย งานกันในกลุ่ม

 1. I agree with what you said. – เราเห็นด้วยกับสิ่งที่เธอพูด
 2. I have a different opinion. – เรามีความคิดเห็นที่แตกต่าง ออกไป
 3. What do you guys think? – คุณๆคิดอย่างไรกันบ้าง?
 4. I don’t quite agree. – ฉันไม่ค่อยเห็นด้วย
 5. I’m not 100 percent sure, but maybe we should consider this as well. – ฉันไม่แน่ใจ 100 เปอร์เซ็นต์, แต่บางทีเราควรพิจารณาสิ่งนี้ด้วย
 6. I couldn’t agree more. – ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่ง
 7. That is a great idea. – นั่นเป็นความคิดที่ดีมาก
 8. That sounds good to me. What does anyone else think? – ฟังดูดีสำหรับฉัน คนอื่นคิดอย่างไร?
 9. That’s a good idea. – นั่นเป็นความคิดที่ดี
 10. Maybe we could also think about that further. – บางทีเราอาจจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมได้

ประโยคภาษาอังกฤษ เมื่อ จบคลาส

บทสนทนา ประโยคภาษาอังกฤษ ที่มักใช้พูด หลังจากที่ เรียนจบคลาส เรามักจะพูดแบบนี้ กับ คุณครู หรือ กับ เพื่อนๆ ในห้อง ตัวอย่าง ดังนี้

 1. Thank you for the lesson, teacher. – ขอบคุณสำหรับบทเรียนนะคะ/ครับ, ครู
 2. What is our homework? – การบ้านของเราคืออะไรบ้างคะ/ครับ
 3. Can I turn in my assignment late? – หนูสามารถส่งงานช้าได้ไหมคะ/ครับ
 4. When is our next test? – สอบครั้งต่อไปของเราเมื่อไหร่คะ/ครับ ครู
 5. Have a great day! – ขอให้มีวันที่ดี นะครับ นะคะ

ประโยคพูดว่า ยาก ในห้องเรียน

บทสนทนา ประโยคภาษาอังกฤษ ที่มักใช้พูด เมื่อเจอ เรื่องที่ยาก ในห้องเรียน เราจะพูด บอก ครู บอก เพื่อน อย่างไรว่า เรื่องนี้ หัวข้อ นี้ ยากจังเลย เราไม่ค่อยเข้าใจ และ ขอให้ครู หรือ เพื่อน ในห้องเรียน ช่วย แนะนำ หรือ อธิบาย ให้เรา เข้าใจเพิ่มเติม

 1. I don’t understand this chapter. – หนูไม่เข้าใจบทนี้ ค่ะ/ครับ
 2. This problem is really hard. – ปัญหานี้ยากมาก เลย
 3. I need more time to think. – หนูต้องการเวลาคิด
 4. Can you explain this in another way? – เธอสามารถอธิบายสิ่งนี้ด้วยวิธีอื่นให้เราได้ไหม
 5. I’m lost; can we go over this again? – หนูงง, หนูสามารถทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งได้ไหมคะ/ครับ
 6. Could I have some help with this assignment? – เราขอความช่วยเหลือกับการบ้านนี้ได้ไหม
 7. Who can I ask for help? – หนูสามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้างคะ/ครับ?
 8. Is there a tutor who can help me? – มีติวเตอร์ที่สามารถช่วยฉันได้ไหมคะ/ครับ?
 9. Can we review this together? – เราสามารถทบทวนสิ่งนี้ด้วยกันได้ไหมคะ/ครับ?
 10. I’m having trouble with this concept. – หนูมีปัญหากับแนวคิดนี้
 11. What should I do for this activity? – ฉันควรทำอะไรสำหรับกิจกรรมนี้
 12. Can I volunteer for this? – ฉันสามารถอาสาสมัครสำหรับสิ่งนี้ได้ไหมคะ/ครับ
 13. I would like to answer the question. – ฉันอยากจะตอบคำถามนั้น
 14. May I present next? – ฉันสามารถเสนอเป็นคนต่อไปได้ไหมคะ/ครับ
 15. How do we solve this problem? – เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะ/ครับ?

ประโยคภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การขาดเรียน และ มาสาย

ประโยคภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ขา ลา มาสาย ในห้องเรียน ที่มักจะได้ยิน ครู อาจารย์ ใช้ และ ประโยค ภาษาอังกฤษ ในการตอบกลับ เกี่ยวกับ เรื่อง ขาดเรียน มาสาย หรือ ลากิจ ลาป่วย

 1. Sorry for being late. – ขอโทษที่มาสาย
 2. May I have permission to enter the class? – ขออนุญาต เข้าเรียนได้ไหม
 3. Did all the students come to class today? – วันนี้มานักเรียนมาเรียนครบไหม
 4. Who is absent today? – ใครขาดเรียน
 5. Why are they absent from class? – ทำไมถึงขาดเรียน
 6. I’m not feeling well, so I missed class. – ไม่สบายค่ะ เลยขาดเรียน
 7. I’m taking a personal day for some family matters. – ลากิจค่ะ มีธุระ กับที่บ้าน
 8. I request permission to take leave for three days in advance. – ขออนุญาตลาล่วงหน้า 3 วัน
 9. I have a sports competition, so I need to miss class. – มีแข่ง กีฬา เลยต้องขาดเรียน
 10. Traffic was bad, so I’m late. – รถติด เลยมาสายค่ะ
บทสนทนา ภาษาอังกฤษ 2 คน ในห้องเรียน ขอให้พูดอีกครั้ง ไม่เข้าใจ

ประโยคบอกอาจารย์ ว่าไม่เข้าใจ

ประโยคภาษาอังกฤษ ใช้ในการบอก อาจารย์ ครูว่า ไม่เข้าใจ ขอคำอธิบายเพิ่ม มีอะไรบ้าง

 1. Professor, I don’t understand. – อาจารย์คะ หนูไม่เข้าใจ
 2. I can’t keep up. – หนูตามไม่ทัน ค่ะ
 3. What does ASAP stand for, professor? – ASAP ย่อมาจากอะไรคะ อาจารย์
 4. Professor, could you please explain that again? – อาจารย์คะ หนูขอให้อาจารย์ อธิบายอีกรอบได้ไหมคะ
 5. I don’t quite understand. – หนูไม่ค่อยเข้าใจค่ะ
 6. I don’t quite get it. – หนูไม่ค่อยเก็ทค่ะ
 7. Professor, could you please go slower? – อาจารย์คะ ไปช้าๆ หน่อย ได้ไหมคะ
 8. Professor, could you please say that one more time? – อาจารย์คะ ขออีกรอบได้ไหมคะ
 9. Professor, I don’t understand this chapter. – อาจารย์คะ หนูไม่เข้าใจบทนี้
 10. Professor, what does this mean? – อาจารย์คะ อันนี้แปลว่า อะไรคะ
 11. How are these different? – มันต่างกันยังไงคะ
 12. When do we use this? – มันใช้เมื่อไหร่คะ
 13. Could you give an example, please? – ขอตัวอย่าง หน่อยได้ไหมคะ
 14. Professor, could you please give another example? – อาจารย์ ช่วยยกตัวอย่างอีกได้ไหมคะ
 15. I don’t understand the assignment. – หนูไม่เข้าใจงานที่สั่ง

ประโยคขอให้อาจารย์ พูดอีกครั้งได้ไหม ไม่เข้าใจ

ประโยคภาษาอังกฤษ ในห้องเรียน เมื่อ ต้องการให้ ครู อาจารย์ พูดซ้ำอีกครั้ง พูดอธิบายอีกรอบ เมื่อเราไม่เข้าใจ บทเรียน ที่อาจารย์ กำลังสอน หรือ อธิบายอยู่ ซึ่งเป็น ประโยค ภาษาอังกฤษ สำคัญมากๆ ในห้องเรียน ที่ควรจำไว้ เพื่อ จะได้ เอาไว้ใช้ ขอ ให้อาจารย์ อธิบายเพิ่มเติม

 1. Could you please repeat that, professor? – อาจารย์ พูดซ้ำอีกได้ไหมคะ
 2. Could you speak more slowly, please? – อาจารย์ พูดช้าๆ ได้ไหมคะ
 3. Could you explain that again, please? – อาจารย์ อธิบาย อีกรอบได้ไหมคะ
 4. Could you draw a picture to illustrate, please? – อาจารย์ วาดรูป ให้ดูได้ไหมคะ
 5. I don’t quite understand. – หนูไม่ค่อยเข้าใจ
 6. May I ask some questions at the end of class, please? – หนู ขออนุญาต ไปถามท้ายคาบ ได้ไหมคะ
 7. I can’t keep up with what you’re saying. – หนู ฟัง ครูพูดไม่ทัน
 8. Could you teach that part again, please? – อาจารย์ สอนอีกรอบได้ไหมคะ
 9. What was that? I couldn’t follow. – อะไรนะคะ หนูตามไม่ทัน
 10. Could you please show the slide, professor? – อาจารย์ ขึ้น slide ให้ดูหน่อยได้ไหมคะ

ประโยคคุยกับเพื่อน ในห้องเรียน จับกลุ่มทำงาน

เมื่อมีงานกลุ่ม จับกลุ่มกันกับเพื่อน ในชั้นเรียน มีประโยค บทสนทนา ภาษาอังกฤษ 2 คน ในห้องเรียน อะไร จำเป็นบ้าง ที่ควรรู้ไว้ เป็น ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับ สนทนาคุยกับเพื่อน เมื่อทำงานกลุ่มกัน เป็นการพูดเห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แบ่งงานกันทำ และ แจกแจง ว่าใครจะออกไป นำเสนอ หน้าชั้นเรียน

 1. I agree. – เราเห็นด้วยนะ
 2. May I speak? – ขออนุญาต เราพูดนะ
 3. Is it my turn to speak now? – ถึงตาเราพูด แล้วใช่ไหม
 4. You can start first. – เธอเริ่มก่อนได้เลย
 5. I think this way might be better, what do you think? – เราว่าทำแบบนี้ดีกว่าไหม
 6. I don’t quite agree. – เราไม่ค่อยเห็นด้วยนะ
 7. I’m wondering which part am I responsible for? – เราสงสัยว่า เรารับผิดชอบเรื่องไหน
 8. Could you take responsibility for this part? – งั้นเธอ รับผิดชอบเรื่องนี้ได้ไหม
 9. Who will go to present? – ใครจะออกไปพรีเซ็นต์
 10. Who will make the slides? – ใครจะทำสไลด์

ประโยค ขออนุญาต อาจารย์ ในสถานการณ์ต่างๆ

บทพูด ขออนุญาติ ในสถานการณ์ต่างๆ ในห้องเรียน ที่ นักเรียน มักใช้ กับ ครู อาจารย์

 1. May I go to the restroom, please? – ขออนุญาต ไปห้องน้ำ ได้ไหมคะ/ครับ
 2. May I drink water, please? – ขออนุญาต ดื่มน้ำ ได้ไหมคะ/ครับ
 3. May I open the window, please? – ขออนุญาต เปิดหน้าต่าง ได้ไหมคะ/ครับ
 4. May I borrow a pen, please? – ขออนุญาต ยืมปากกา ได้ไหมคะ/ครับ
 5. May I go to the library, please? – ขออนุญาต ไปห้องสมุด ได้ไหมคะ/ครับ
 6. May I have a moment to speak, please? – ขออนุญาต พูดสักครู่ ได้ไหมคะ/ครับ
 7. May I ask a question, please? – ขออนุญาต ถามคำถาม ได้ไหมคะ/ครับ
 8. May I leave early today, please? – ขออนุญาต กลับบ้านก่อนวันนี้ ได้ไหมคะ/ครับ
 9. May I use the computer, please? – ขออนุญาต ใช้คอมพิวเตอร์ ได้ไหมคะ/ครับ
 10. May I submit my assignment later, please? – ขออนุญาต ส่งการบ้านช้ากว่ากำหนด ได้ไหมคะ/ครับ