เงินเดือน แอร์โฮสเตส สจ๊วต แต่ละสายการบิน

Cabin Crew's Salary

เงินเดือนแอร์โฮสเตส

เงินเดือน แอร์โฮสเตส สจ๊วต แต่ ละสายการบิน รายได้ของแอร์ รายได้สจ๊วต นั้นจะได้ไม่เท่ากัน ในแต่ละเดือน ขึ้นอยู่กับ ฐานเงินเดือน ของ พวกเขา ชั่วโมงการทำงาน และ ตารางบิน แต่ ต้องยอมรับว่า เงินเดือนแอร์โฮสเตส และ สจ๊วต นั้น ถือว่าค่อนข้างสูง ตั้งแต่ เริ่มต้นเข้าไปทำงาน เมื่อเที่ยบกับสายงานอื่นๆ

รายได้ของแอร์ สจ๊วต จะแบ่งออก ดังนี้

 1. ฐานเงินเดือน (Basic Salary)
 2. ค่าชั่วโมงบิน ที่คิดตามรายชั่วโมง ที่บิน (Flying Hours)
 3. ค่าพักค้างคืน เมื่อไปนอนค้างนอกเบส (Meal Allowance)
 4. ค่าสวัสดิการอื่นๆ (Others Benefits)

ซึ่งรวมๆ ทังหมดนั้น ทำให้ เงินเดือนแอร์โฮสเตส และ สจ๊วต ในแต่ละเดือน เหยียบหมื่นปลายๆ แสนกว่าๆ ได้ง่ายๆ แถมบางสายการบิน สามารถเปลี่ยนตารางบินได้กับเพื่อน ทำให้บางคนยิ่งขยันบิน ก็สามารถอัพชั่วโมงบิน ก็จะทำให้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นไปอีก

ซึ่งพี่จะมาบอก เงินเดือนแอร์ แต่ละสายการบิน โดยแยกออกเป็น ประเภทดังนี้คือ

 • เงินเดือนแอร์ สายการบินในประเทศ
 • เงินเดือนแอร์ สายการบินตะวันออกกลาง
 • เงินเดือนแอร์ สายการบิน ในเอเชีย

เงินเดือนแอร์ สายการบินในไทย

เงินเดือนแอร์โฮสเตส และ สจ๊วต ของสายการบินในประเทศไทย นั้น ก็ค่อนข้างสูงเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับสายงานอื่นๆ ซึ่ง เงินเดือน เดือนแรกเลย ตั้งแต่เข้าทำงาน นั้นสูงถึง 50,000 ++ ซึ่งจุดนี้จะแตกต่างกันไปแต่ละสายการบิน และ ชั่วโมงบิน ของแต่ละคน นะคะ

อัพเดท เงินเดือนแอร์โฮสเตส สายการบิน ในประเทศไทย

 • สายการบิน การบินไทย เงินเดือนเฉลี่ย :  50,000 – 70,000 ++ บาท
 • สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เงินเดือนเฉลี่ย :  50,000 – 90,000 ++ บาท
 • สายการบิน นกแอร์ เงินเดือนเฉลี่ย :  40,000 – 60,000 ++ บาท
 • สายการบิน ไทยสมายด์ เงินเดือนเฉลี่ย :  50,000 – 70,000 ++ บาท
 • สายการบิน แอร์เอเชีย เงินเดือนเฉลี่ย :  40,000 – 70,000 ++ บาท
 • สายการบิน ไทยเวียตเจ็ต เงินเดือนเฉลี่ย :  40,000 – 50,000 ++ บาท
 • สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เงินเดือนเฉลี่ย :  40,000 – 50,000 ++ บาท
 • สายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ 40,000 – 75,000 ++ บาท
 • สายการบิน นกสกู๊ต เงินเดือนเฉลี่ย :  40,000 – 50,000 ++ บาท

เงินเดือนแอร์โฮสเตส สายการบินไทยแอร์เวย์ (Thai Airways)

เงินเดือนแอร์การบินไทย

เงินเดือนแอร์การบินไทย

เงินเดือนแอร์ การบินไทย รายได้ต่อเดือน 50,000 – 70,000++ บาท

สวัสดิการ และ เงินเดือน ลูกเรือ สายการบิน Thai Airways

 • เงื่อนไขการจ้างงาน สายการบิน ไทยแอร์เวย์ คือ ตำแหน่งละไม่เกิน 4 ปี  ต่อครั้ง นับแต่วันที่จ้างงานหรือจนอายุครบ 60 ปี แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน
 • มีสิทธิได้รับเงินเดือนและสวัสดิการตามคุณสมบัติและประสบการณ์ และเป็นไปตามการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
 • พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบภาษีเงินได้ ผลประโยชน์ทางการเงิน และอื่นๆ แต่เพียงผู้เดียว

อ่านต่อรายละเอียด เงินเดือน และ สวัสดิการ แอร์การบินไทย

เงินเดือนแอร์โฮสเตส สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways)

เงินเดือนแอร์บางกอกแอร์เวย์

เงินเดือน แอร์โฮสเตส บางกอกแอร์เวย์

เงินเดือนแอร์บางกอกแอร์เวย์ รายได้ต่อเดือน 50,000 – 90,000++ บาท

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ สายการบินในประเทศ ที่รายเงินเดือนสูง มากๆ เมื่อเทียบกับ เงินเดือนแอร์ ในประเทศสายการบินอื่นๆ แต่ก็เป็นสายกาบินที่ไม่ได้มารับบ่อยๆ นะคะ ดังนั้น มารับทีน้องๆ จะต้องเตรียมตัวให้ดี

รายละเอียดสมัครแอร์โฮสเตส สจ๊วต บางกอกแอร์เวย์ รอบล่าสุด 2023 
แอบกระซิบว่าสายการบินนี้ ใช้คะแนนโทอิค นะคะ ใช้เท่าไหร่ อ่านต่อที่นี่ คะแนนโทอิคแต่ละสายการบิน

เงินเดือนแอร์ สายการบินนกแอร์ (Nok Air)

เงินเดือนนกแอร์

เงินเดือนแอร์ นกแอร์

เงินเดือนนกแอร์รายได้ต่อเดือน 40,000 – 60,000++ บาท

สายการบินนกแอร์ สายการบินในไทยที่เพิ่มมาเปิดรับลูกเรือ ล่าสุด ปี 2023
อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

เงินเดือนแอร์ สายการบินไทยสไมล์(Thai Smile Airlines)

เงินเดือนแอร์ ไทยสมายด์

เงินเดือนแอร์ไทยสมายด์

เงินเดือนแอร์ไทยสมายด์ รายได้ต่อเดือน 40,000 – 60,000++ บาท

รายละเอียดสมัครแอร์ไทยสมายด์ 

เงินเดือนแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia Airlines)

เงินเดือนแอร์ไทยแอร์เอเชีย

เงินเดือนแอร์เอเชีย

เงินเดือนแอร์ ไทยแอร์เอเชีย รายได้ต่อเดือน 40,000 – 60,000++ บาท

รายละเอียดสมัครแอร์โฮสเตส ไทยแอร์เอเชีย 2566

เงินเดือนแอร์ สายการบินไทยเวียตเจ็ท (Thai Vietjet Air)

เงินเดือนแอร์ไทยเวียตเจ็ท

เงินเดือนไทยเวียตเจ๊ทแอร์

เงินเดือนแอร์ไทยเวียตเจ็ทรายได้ต่อเดือน 40,000 – 50,000++ บาท

รายละเอียดสมัครแอร์ สจ๊วต ไทยเวียตเจ็ท ล่าสุด 

เงินเดือนแอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์(ฺThai Lion Air)

เงินเดือนแอร์ไทยไลอ้อนแอร์

เงินเดือนแอร์ไทยไลอ้อน

เงินเดือนแอร์ไทยไลอ้อน รายได้ต่อเดือน 40,000 – 50,000++ บาท

เงินเดือนแอร์ สายการบินนกสกู๊ต(ฺ์NokScoot Air)

เงินเดือนแอร์ไทยเวียตเจ็ท

เงินเดือนนกแอร์

เงินเดือนแอร์นกสกู๊ต รายได้ต่อเดือน 40,000 – 50,000++ บาท

เงินเดือนแอร์สายการบินแขก (สายการบินตะวันออกกลาง)

เงินเดือนแอร์โฮสเตส และ สจ๊วต ของสายการบินตะวันออกกลาง หรือ สายแขกที่เราเรียกกันนั้น จะมีค่าตอบแทน และ สวัสดิการของลูกเรือ ที่ค่อนข้างสูง

โดยเฉพาะ เมื่อเปรียบเทียบกับ เงินเดือนแอร์ และ สวัสดิการแอร์ ของ สายการบินอื่นๆทั่วโลก – เพราะไม่แค่ได้เงินเดือนสูง และ ดีกว่าชาวบ้านเค้า แต่ยังมีสวัสดิการที่ดีเยี่ยม เรียกว่า เป็นสายการบินที่ สปอยด์ลูกเรือ ตัวเองมากๆ

โดยลูกเรือสายแขก ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น สายการบินการ์ต้า หรือ สายการบินเอมิเรตส์ ลูกเรือของพวกเขา จะต้องย้ายประเทศ ไปอยู่ยังเบสของสายการบิน นั้นๆ ดังนั้น เงินเดือน ที่ได้ จึงจะเป็น อัตราเงิน ท้องถิ่น

ตัวอย่าง
เงินเดือนแอร์เอมิเรตส์ ค่าเงินที่จะได้ คือ : เดอร์แฮม Dirhams (AED)
เงินเดือนแอร์กาตาร์    ค่าเงินที่จะได้ คือ :การ์ต้าเรียว Qatar Riyal (QAR)

ซึ่ง ทราบไหมว่า ประเทศทางตะวันออกกลาง มี “โครงการคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนเงิน” กับ ดอลล่าร์สหรัฐ ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าค่าเงินจะผันผวน ตามดอลล่าร์ ค่ะ

นอกจากนั้น เงินเดือนทั้งหมดนี้ Tax Free นะคะ

เงินเดือนแอร์ สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ (Qatar Airways)

แอร์การ์ต้าเงินเดือน

แอร์กาตาร์เงินเดือน

แอร์กาตาร์เงินเดือน : 80,000 – 130,000++ บาท

เงินเดือน สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates Airlines)

เงินเดือนแอร์เอมิเรตส์

สายการบินเอมิเรตส์ : 80,000 – 120,000++ บาท

เงินเดือน สายการบินเอทิฮัด (Etihad Airways)

เงินเดือนแอร์โฮสเตส

สายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ : 70,000 – 100,000++ บาท

เงินเดือน สายการบินโอมาน (Oman Air)

สายการบินโอมานแอร์ : 70,000 – 80,000++ บาท

เงินเดือนแอร์สายการบิน ในเอเชีย

เงินเดือนแอร์ ของสายการบินในเอเชีย หลายๆสายการบิน ขอแอบบอกว่า เหยียบแสน กันเลยทีเดียว แถมรูทบินก็ดี บินทีได้ไปพักประเทศ นั้นๆ ค่อนข้างนาน หรือที่เรียกว่า Long Layover

แถมค่าครองชีพในเอเชีย ก็ไม่ค่อยแพงมาก เหมือนที่อื่นๆ ทำให้ แอร์ มีเงินเดือนเก็บ ในแต่ละเดือนๆ

เงินเดือนแอร์ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines)

เงินเดือนแอร์สิงคโปร์แอร์ไลน์

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

เงินเดือนแอร์สิงคโปร์แอร์ไลน์ : 80,000 – 130,000++ บาท

เงินเดือนแอร์ สายการบินอีวีเอแอร์ (EVA Air)

เงินเดือนแอร์อีวีแอร์

เงินเดือนแอร์อีวีแอร์

เงินเดือนแอร์อีวีแอร์ : 50,000 – 80,000++ บาท

เงินเดือนแอร์ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์(Japan Airlines - JAL)

เงินเดือนแอร์เจแปนแอร์ไลน์

ชุดยูนิฟอร์มแอร์เจแปนแอร์ไลน์

เงินเดือนแอร์เจแปนแอร์ไลน์ : 60,000 – 70,000++ บาท

เงินเดือนแอร์ สายการบินโคเรียนแอร์ (Korean  Air)

เงินเดือนแอร์โคเรียนแอร์

ชุดแอร์โฮสเตสโคเรียนแอร์

เงินเดือนแอร์โคเรียนแอร์ : 70,000 – 80,000++ บาท

เงินเดือนแอร์ สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์( All Nippon Airways - ANA)

เงินเดือนแอร์ANA

เงินเดือนแอร์ANA

เงินเดือนแอร์เอเอ็นเอ : 80,000 – 100,000++ บาท

เงินเดือนแอร์ สายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ (Jetstar Airways)

เงินเดือนแอร์เจ็ทสตาร์

เงินเดือนแอร์เจ็ทสตาร์

เงินเดือนแอร์เจ็ทสตาร์ : 70,000 – 80,000++ บาท

เงินเดือนแอร์ สายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ (Asiana Airlines)

เงินเดือนแอร์เอเชียน่า

เงินเดือนแอร์เอเชียน่า

เงินเดือนแอร์เอเชียน่า: 70,000 – 100,000++ บาท