วิธีการ แนะนำตัวภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์งาน สมัครงาน สมัครเรียน ง่ายๆ พร้อมตัวอย่างบทพูด

แนะนำตัวภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์งาน / สมัครงานแอร์ สจ๊วต

แนะนำตัวเองภาษาอังกฤษแอร์

แนะนําตัวภาษาอังกฤษ ในโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งาน การสมัครเข้าทำงาน หรือ การสมัครเข้าเรียน จะเป็นด่านแรกของการสัมภาษณ์ใดๆ เลยก็คือ เราจะต้อง รู้จักการแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ให้ได้

ถือเป็น สิ่งแรก ที่ควรฝึก ก่อนที่จะไปสัมภาษณ์งาน หรือ สมัครงาน ใดๆก็ตาม (โดยเฉพาะคนที่ต้องการไปสมัครงานที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เช่น แอร์ สจ๊วต) พี่ทำ List คำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับงานสายการบินไว้ด้วย สามารถไปดูได้

ปฏิเสธไม่ได้ว่า แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ที่ดีนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะสร้างความประทับใจ ครั้งแรก ซึ่งตามสถิติแล้ว การสร้างความประทับใจครั้งแรกนั้น เรามีเพียงแค่เสี้ยว วินาทีเท่านั้นค่ะ

เทมเพลต เรซูเม่ จดหมายสมัครงาน

วิธีพูด แนะนำตัวภาษาอังกฤษ

การ แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ ก็ไม่ได้แตกต่าง จากการแนะนำตัว จากภาษาไทยมากนัก โดยส่วนใหญ่ เราจะฝึกแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อ การสมัครเรียน สมัครงาน ซึ่งส่วนใหญ่ มักจะเป็นสถานการณ์ที่ ค่อนข้างเป็นทางการ

ดังนั้น จุดประสงค์ในการแนะนำตัวหลักๆ คือ ต้องการให้ผู้ฟัง รู้จักเรามากขึ้น รู้ว่าเราเป็นใคร ชื่ออะไร ทำอะไรมาก่อน

วิธีการพูดแนะนำตัว เพื่อไปสมัครงาน สำหรับนักศึกษาจบใหม่

 • กล่าวทักทาย และ บอกชื่อ
 • บอกว่า เพิ่งเรียนจบ จากมหาวิทยาลัยอะไร คณะอะไร เพื่อให้กรรมการ รู้คร่าวๆว่าเราจบอะไรมา
 • จากนั้น ให้เริ่มพูด เกี่ยวกับ ประสบการณ์ทำงานที่มหาวิทยาลัย/ การไปเรียนแลกเปลี่ยน / การฝึกงาน /งานพาร์ททาม ที่ทำ / โปรเจคเด่นๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อ เป็นการ ยกตัวอย่างประสบการณ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้กรรมการ จินตนาการ ว่าเรา สามารถทำงานร่วมกันกับ คนอื่นได้นะ
 • พยายามบอกว่า โปรเจคนั้นๆ เรามีหน้าที่อะไรบ้าง แสดงให้เห็นถึง ทักษะ และ คุณสมบัติ ของเรา ที่ต้องใช้
 • ให้จบเสมอว่า เราเป็นคนใฝ่รู้ เป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้ว ต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (อารมณ์ พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่นะ)

รูปประโยค ภาษาอังกฤษ ที่มีประโยชน์ ในการแนะนำตัว

แนะนำตัว (บอก อาชีพ/บอกว่าทำอะไรอยู่)

•I work for______ ( ไม่ใช่ “am working for”)
•  I’m a Japanese Translator for _______
•  I’m an account manager at __________
•  The company produces ________ / …
•  We develop, market, provide service, analyze ตรงนี้ให้ใส่ Verb บอกในสิ่งที่ทำในบริษัท
•  I’m a freelance/ teacher/ engineer / programmer.

แนะนำตัว (เกี่ยวกับหน้าที่การงาน)

I’m responsible for responding to Japanese customers email / I look after ____ บอกสิ่งที่ทำ
I work in marketing/ customer service.
I manage a database.
I support the sales team.
My job involves _____
I report to the Business Development Director.

** พี่เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการบอกประสบการณ์ทำงานในเรซูเม่ สามารถไปอ่านเพิ่มได้ ค่ะ**

แนะนำตัว (บอกว่าทำงาน ที่นั่นมานานแค่ไหน)

I have been working for Airkhaek Company since
2017 / for 5 years.
I have worked at Airkhaek Company since 2017.
I joined Airkhaek Companyin 2017.

แนะนำตัว (บอกเกี่ยวกับตัวเอง)

In my free time I enjoy baking, cooking and playing the
guitar.
Outside of work I enjoy ____
• I like to watch Netflix in my free time.

การเกริ่นนำ บอกเริ่ม แนะนำตัวภาษาอังกฤษ

สามารถเริ่มเกริ่น แนะนำตัวภาษาอังฤษ ได้ด้วยด้วยประโยค ดังนี้

•May I introduce myself?
ขออนุญาติ แนะนำตัวเอง นะคะ/นะครับ
•Let me introduce myself?
 ขอเริ่มแนะนำตัวเอง นะคะ/นะครับ
•I would like to introduce myself
 ฉันอยากที่จะเริ่มแนะนำตัวเอง นะคะ/นะครับ
•Allow me to introduce myself
 ขอให้ฉันได้แนะนำตัวหน่อย นะคะ / นะครับ

แนะนำชื่อตัวเอง ภาษาอังกฤษ

•My name is____
ชื่อฉันคือ____

•I’m____
 ฉันชื่อ___

•You can call me ____
 คุณสามารถเรียนฉันว่า ____

•My nickname is ____
ชื่อเล่นฉันคือ ____

แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ว่าเป็นใครมาจากไหน

 • I live in ___ 
  ฉันอาศัยอยู่ที่
 • I spent most of my life in ___
  ฉันใช้ชีวิตส่วนใหญ่ใน ___
 • I have lived in ___ for(เป็นเวลา บอกจำนวนระยะเวลา)
  เช่น I have lived in Bangkok for 8 years
  ฉันอยู่กรุงเทพมาเป็นเวลา 8 ปี
 • I have lived in___ since(ตั้งแต่ บอกว่าตั้งแต่เมื่อไหร่)
  เช่น I have lived in Bangkok since I was born/ since 3 years ago
  ฉันอยู่อาศัยที่กรุงเทพ มาตั้งแต่เกิด / ตั้งแต่3ปีที่แล้ว
 • I grew up in ___
  ฉันเติบโตมาใน

แนะนำตัวภาษาอังกฤษ บอกอายุ

•I’m ___ years old. (อย่าลืมเติม S เข้าไปด้วย)
ฉันมีอายุ___ปี

•I’m ___ (จะบอกเป็นเลขเฉยๆก็ได้)
ฉันอายุ

•I’m over/ almost/ nearly ___
ฉันมีอายุ ___กว่า/เกือบ/ใกล้จะ

•I’m in my late twenties/early thirties.
ฉันอายุ 20 ปลายๆ/ฉันอายุ 30 ต้นๆ

ระหว่างการแนะนำตัว เมื่อโดนถามถึงครอบครัว

 • There are ___ (จำนวนตัวเลข) people in my family.
  ในครอบครัวฉันมีกันอยู่ ___คน
 • There are ___(จำนวนตัวเลข) of us in my family.
  ในครอบครัวของเรามีกันอยู่ ___คน
 • My family has___ (จำนวนตัวเลข) people.
  ครอบครัวของฉัน มี ___คน
 • I am an only child.
  ฉันเป็นลูกคนเดียว
 • I don’t have any siblings.
  ฉันไม่มีพี่น้อง
 • I have ___ brothers and ___ (จำนวนตัวเลข) sister.
  ฉันมีพี่ชาย/น้องชาย___ คน และ มีพี่สาว/น้องสาว___ คน
  พี่ชาย Older Brother //น้องชาย Younger Brother
  พี่สาว Older Sister // น้องสาว Younger Sister

การจบ การแนะนำตัว

•Thank you for your kindness/ your time.
ขอบคุณสำหรับ ความใจดี/เวลาของคุณ
Thank you very much
ขอบคุณมากค่ะ

ตัวอย่างบทสนทนา แนะนำตัวภาษาอังกฤษ หน้าห้อง แบบไม่เป็นทางการ

Good Morning everyone. My name is Ploy.
สวัสดีตอนเช้าทุกคน ฉันชื่อพลอย
I am an exchanged student from Thailand
ฉันเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน จากประเทศไทย
This is my first time coming to England.
นี่เป็นครั้งแรกของฉันที่มาประเทศอังกฤษ
It is pleasure to meet you.
ฉันดีใจที่ได้เจอคุณ

ตัวอย่างบทสนทนา แนะนำตัวภาษาอังกฤษ สมัครงาน แบบทางการ

Good morning Sir. Allow me to introduce myself.
สวัสดีตอนเช้าค่ะ ขออนุญาติแนะนำตัวเอง นะคะ
My name is Suriya Sakurazawa. You can call me Ploy.
ดิฉันชื่อ นางสาว สุริยา ซากุระซาวะ หรือจะเรียกว่า พลอย ก็ได้ค่ะ
I graduated with my degree in Software Engineer last 2 months ago.
ฉันเพิ่งเรียนจบ จาก วิศวซอฟแวร์ มาเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว 
Then I decided to find a job in this field of my study because I have always been interested in coding and new technology.
หลังจากนั้น ฉันก็ตัดสินใจที่จะหางาน ที่เกี่ยวกับสิ่งที่เล่าเรียนมา เพราะว่าฉันมีความสนใจ ในการโค้ด มากๆ และ ก็ชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยค่ะ

สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ แนะนำตัว

แนะนำตัวภาษาอังกฤษ สำหรับสมัคร แอร์ สจ๊วต เชิญทางนี้

สำหรับผู้ที่เคยทำงานสาย บริการมาก่อน และ ฝึกแนะนำสมัครแอร์ สจ๊วต

เราต้องดึงจุดเด่นของเราออกมาให้ได้ เวลาพูดแนะนำตัว ต่อกรรมการ

Good Morning/Afternoon/Evening, My name is Ploy. Currently, I am a hotel receptionist for over two years of experience specializing in creating wonderful five-star hotel experiences for the customer. Working on a number of team projects has developed my ability to communicate clearly with others, and improve my interpersonal skills.

I am particularly interested in your airline because of your strong reputation in the industry and the dedication your airline has to the customer. I hope my experiences and my skill from my previous job I will contribute to ABC company

วิธีการพูดแนะนำตัว ภาษาอังกฤษ ของ คนที่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน มีวิธีการพูดดังนี้ คือ

 • กล่าวทักทาย สวัสดีผู้เข้าสัมภาษณ์
 • กล่าวชื่อ ตัวเอง อย่างชัดเจน
 • บอกว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ ทำมานานเท่าไหร่แล้ว
 • บอกว่างานที่ทำนั้น ตำแหน่งเรา เน้นอะไร (ควรดึงตรงนี้มาเป็นจุดขาย ในงานที่ไปสัมภาษณ์นั้นๆ)
 • เริ่มบอกถึง ทักษะ และ คุณสมบัติ ที่เราอยากโชว์ จากงานที่พูดไปข้างต้น เช่น งานของฉันต้องทำงาน ร่วมกับผู้อื่น ต้องทำงานเป็นทีม ต้องใช้ความสามารถในการสื่อสารในองค์กรณ์ นะ เป็นต้น
 • จากนั้น บอก Career Objective อันใหม่ ที่เรากำลังไปสมัครว่า ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เนี่ย ทำให้ฉัน รู้สึกสนใจ อยากทำงานใหม่ .. นี้นะคะ/นะครับ และก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประสบการณ์ที่ผ่านมา เนี่ยจะช่วยให้ฉันสามารถพอที่จะทำงานใหม่ได้

ตัวอย่างบทสนทนา แนะนำตัวภาษาอังกฤษ สมัครแอร์โฮสเตส โดยเฉพาะ

Hello, My name is Ploy.
สวัสดีค่ะ ฉันชื่อพลอยค่ะ

I am just a graduate student from an English major from ABC University.
ฉันเป็นนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบ จากภาคภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัย ABC ค่ะ

During my last term, I have a chance to work as a part-time coordinator in a talk show event.
ระหว่างเทอมสุดท้าย ฉันได้มีโอกาสทำงาน พาร์ทไทม์ ตำแหน่ง ประสานงาน ในงาน Talk Show งานหนึ่งค่ะ

It was a very big team of people.
เป็นงานที่ ทำงานกันเป็นทีมใหญ่

I am responsible for greeting the guest at the front desk.
ฉันได้รับมอบหมายให้ ต้อนรับแขก ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ด้านหน้าค่ะ

This experience allows me to develop my interpersonal skills especially when we work in a team.
ประสบการณ์การทำงานครั้งนี้ ได้ทำให้ฉันเรียนรู้ พัฒนา ทักษะการติดต่อสื่อสารร่วมกันกับผู้อื่น และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำงานเป็นทีม ค่ะ

I am willing to learn and quick to identify areas that I need to improve.
ฉันเป็นคนที่เต็มที่ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และ หาจุดบอพร่องของตัวเองที่จะเอาไปพัฒนาได้เร็ว

I’m looking forward to growing my experience and hopefully giving great services to your customer as flight attendants.
ฉันหวังว่า ประสบการณ์ที่ผ่านมาของฉัน จะสามารถใช้ประโยชน์ได้กับการบริการลูกค้าของคุณ ในฐานะแอร์โฮสเตส นะคะ

สำหรับน้องๆหลายๆคน ที่สนใจจะสมัครเป็นแอร์โฮสเตส สจ๊วต
สามารถอ่านเพิ่ม เกี่ยวกับ