แอร์กราวด์

สมัครงาน แอร์กราวด์ หรือ กราวด์สต๊าฟ Ground Staff พนักงานดูแลผู้โดยสารภาคพื้นดิน

แอร์กราวด์ คือ อะไร

แอร์กราวด์ คือ ชื่อเรียก พนักงานบริการภาคพื้นดิน ที่เรียกกัน ติดปาก คนไทยเรา โดยหมายถึง คนที่แต่ง ชุดยูนิฟอร์ม คล้ายๆ กันกับ แอร์โฮสเตส หรือ สจ๊วต บนเครื่องบิน แต่ ทำงานภาคพื้นดิน (ทำงานในสนามบิน) ไม่ได้บิน ไปกับ เครื่องบินด้วย เป็น ลักษณะ “งานบริการ” ในการ ดูแลผู้โดยสารภาคพื้นดิน ทั้งหมด

รวม ชื่อตำแหน่ง แอร์กราวด์ ที่แท้จริง

แอร์กราวด์ คือ ชื่อ ที่ติดปากคนไทย เฉยๆ แต่ตำแหน่งที่แท้จริง ไม่ได้เรียกกัน แบบนี้นะคะ ดังนั้น ใครอยาก ทำงาน กราวด์สต๊าฟ แผนก ดูแลผู้โดยสาร ควรหา ข้อมูล สมัครตำแหน่งดังนี้

 • Customer Service Agent
 • Customer Service Officer
 • Passenger Service Agent
 • Guest Service Assistant
 • Ground Hostess
 • Ground Attendant
 • Ground Service
 • Passenger Handling Services

ตำแหน่งเหล่านี้ ให้สังเกต ว่า เป็นงาน ” บริการ ” ทั้งหมด นั่นหมายความว่า คุณจะได้ เจอ กับ ลูกค้า รับมือลูกค้าด่านแรก และ จะทำงาน ภายในบริเวณ สนามบิน เท่านั้น และ เป็นส่วนหนึ่ง ของงาน Ground Service ที่เค้ามี ต่อยอดไปอีก หลากหลายสายงานภาคพื้น ตั้งแต่ Ground Handling Service, Baggage Service Agent, Ground Safety Officer และอีกหลากหลาย มากมาย คือ มันเยอะจริงๆ ค่ะ ใครอยาก ทำงานสนามบิน เป็น กราวด์สต๊าฟ ตำแหน่ง อื่นๆ ที่ไม่ใช่ ดูแลผู้โดยสาร เหมือน แอร์กราวด์ เชิญไป หางานได้ที่ Bangkok Flight Services ค่ะ

เป็น บริษัท ที่ให้บริการภาคพื้นดิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ค่ะ
อันนี้ไม่ได้ขึ้นตรงกับ สายการบิน เป็นบริษัทเฉพาะ สำหรับ งานภาคพื้นดิน

หน้าที่ของ กราวด์สต๊าฟ หรือ พนักงานบริการภาคพื้น

แอร์กราวด์ ทำอะไรบ้าง งานของ แอร์กราวด์ นั้น เป็น งานบริการ อย่างหนึ่ง ซึ่ง ลูกค้าในที่นี่ ก็คือ ผู้โดยสาร ของเรานั่นเอง หน้าที่หลักๆ ก็คือ การจัดการ บริการ ดูแล ผู้โดยสาร ภาคพื้นดินทั้งหมด

หน้าที่ งาน กราวด์ หรือ พนักงานบริการดูแลผู้โดยสาร ภาคพื้น

 • สวัสดีต้อนรับ จัดการเตรียมแถว เคาเตอร์เช็คอิน
 • เช็คอิน ผู้โดยสาร
 • คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการโหลดกระเป๋า ขึ้นเครื่อง
 • ปริ๊น ตั๋วโดยสาร ให้ผู้โดยสาร
 • ช่วยเหลือ ผู้โดยสาร ในเรื่องต่างๆ เช่น รถเข็นให้คนชรา
 • ยืนยัน อาหารเมนูพิเศษ หรือ Special Meal ที่ผู้โดยสารสั่งมาในระบบ
 • เตรียม ข้อมูล ผู้โดยสารต่างๆ เพื่อ ส่งต่อให้ แอร์ สจ๊วต บนเครื่องบิน
 • รับโทรศัพท์ ให้ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ เที่ยวบิน ทั้งหมด รวบไปถึง แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตั๋วโดยสาร 
 • จองตั่ว ออกตั๋ว เช็คอิน ผู้โดยสาร รวมไปถึง เช็คน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ โหลดกระเป๋า ของผู้โดยสาร ไปใต้ท้องเครื่อง
 • ดูแลเรื่อง การชำระเงิน ต่างๆ ทั้งเงินสด บัตรเครดิต ของการ ชำระค่าโดยสาร และ ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกิน
 • แจ้งผู้โดยสาร รับมือหน้างาน หากเที่ยวบินล่าช้า หรือ ยกเลิกเที่ยวบินต่างๆ และ จะต้องเป็นคนจัดการเรื่อง การหาที่พักให้ผู้โดยสาร (ตามนโยบายสายการบิน)
 • จัดการ ให้ผู้โดยสาร ขึ้นเครื่อง อย่างปลอดภัย
 • สื่อสาร กับ ลูกเรือ บนเครื่องว่า เครื่องพร้อมที่ จะ เริ่ม ให้ผู้โดยสาร ขึ้นเครื่องได้รึยัง
 • หากเครื่องบิน จอดอยู่ไกล ก็ต้องจัดการ เรียกรถบัส ต่างๆ มารับผู้โดยสาร ไปขึ้นเครื่องให้เรียบร้อย
 • สอดส่อง ดูแลว่า ผู้โดยสาร เอาของที่ไม่ควรจะเอา ขึ้นเครื่องไปด้วยไหม เช่น Dangerous Goods ต่างๆ ที่มันห้ามเอาขึ้นเครื่อง เรื่องนี้ กราวด์สต๊าฟ ต้องจัดการ 
 • ต้องทำตามกฏ การบิน ของ FAA, Airlines, Airport 
 • ดูแล เรื่องความปลอดภัย ปกป้อง ไม่ให้ ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้าไปยัง บริเวณที่ไม่จำเป็น

ซึ่ง ขอบเขต ของงาน ก็จะขึ้นอยู่ กับ บริษัทที่เรา สมัคร
บางครั้ง กราวน์สต๊าฟ อาจจะต้อง เป็น Sales ขายตั๋วเครื่องบินด้วย

ถ้าแบบนี้ มักจะมีคำว่า Sales เพิ่มมาด้วยในชื่อตำแหน่ง

คุณสมบัติ ของ กราวด์สต๊าฟ Ground Staff

 • จะต้องจบ ม.6 อย่างต่ำ 
 • ส่วนสูง แอร์กราวด ขั้นต่ำ 155 เซ็นติเมตร
  (บางสายการบินไม่กำหนด)
 • มีประสบการณ์ ด้านงานบริการลูกค้า 
 • สามารถ สื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • มีความรู้พื้นฐาน ในการใช้ คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม ต่างๆ เช่น Microsoft Word/ Excel/E-mail 
 • หากมีประสบการณ์ ในการจองโรงแรม จองตั๋ว ต่างๆ มักจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี บุคลิกภาพ เป็นมิตร และ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานเป็น กะ ได้ Flexible to work on shifts
 • มีความสามารถ ในการสื่อสาร Communication Skill
 • มีความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า Problem-Solving Skills
 • มีความสามารถ ในการคำนวณเลข พื้นฐาน Numeracy Skills
 • มีความสามารถ ในการป้อนข้อมูล Basic Literacy
แอร์กราวด์ คุณสมบัติ

เงินเดือน และ สวัสดิการ ของ กราวด์สต๊าฟ

เงินเดือน แอร์กราวด์ จะแล้วแต่ ว่าเรา ขึ้นตรง กับ บริษัทใด ซึ่ง เงินเดือน พื้นฐาน จะอยู่ที่ 15,000 บาท อาจจะมีค่า OT Over Time ให้เพิ่ม รวมๆแล้ว อาจสูงถึง 25,000 – 35,000 บาท

แอบบอกว่า ถ้างาน ขึ้นตรงกับ สายการบินเลย จะได้ สวัสดิการ และ สิทธิประโยชน์ ที่พิเศษกว่า

สวัสดิการ งานกราวด์

แล้วแต่ บริษัท อีกเช่นเคย ว่าเราสังกัด โดยตรงกับ สายการบินไหม ส่วนใหญ่แล้ว ถ้า ขึ้นตรงกับสายการบินเลย จะ ได้สวัสดิการ ดีกว่า การไปทำบริษัท Out Source เช่น มี ตั๋วเครื่องบิน ราคาพนักงานให้ เหมือนกับแอร์เลย

เอกสาร ในการสมัครงาน กราวด์

เอกสารใน การเตรียมตัวสมัคร งานกราวด์ นั้น ขึ้นอยู่กับว่า คุณสมัคร โดยตรงกับสายการบินไหน ถ้าเป็นสายการบินที่ รับสมัครกราวด์ โดยตรงเลย จะมีข้อกำหนด ออกมาเลย บางที่อาจจะใช้ เอกสาร มากกว่า บางที่ อันนี้น้องๆ ต้องดู เงื่อนไขอีกทีน้าา

ทั้งนี้ พี่รวบรวม เอกสารที่ ควรมีสำหรับ สมัครงานกราวด์ ให้ดังนี้

 • CV/Resume
 • รูปถ่ายสมัครงาน
  (ไม่ต้องถ่ายขนาดแอร์ แต่ ควรใส่ Business Attire)
  อ่านต่อที่นี่ การเตรียมรูปถ่ายสมัครงาน
 • ใบจบการศึกษาสูงสุด (ทรานสคริป ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนา บัตรประชาชน
 • สำเนา ทะเบียนบ้าน
 • สำเนา วุฒิการศึกษา ใบ Transcript
 • สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • หลักฐานการฉีดวัคซีน Covid-19
  (สามารถดูข้อมูลได้จาก App หมอพร้อม)
 • สำเนา ผลคะแนนโทอิค (Air Asia ใช้)
 • ถ้าน้องมี ผลคะแนนวัดระดับ ภาษาที่ 3 ได้ให้เอามาด้วย

อยากเป็นพนักงานบริการภาคพื้น สมัครงานที่ไหน

หากสนใจตำแหน่ง กราวน์สต๊าฟ สามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ ของสายการบิน นั้นๆ มองหาคำว่า ร่วมงาน สมัครงาน Career และ อ่านประกาศ รับสมัครงานให้ดี ว่า เค้าต้องการ คนที่มีบุคลิกภาพ แบบไหน ต้องมีความรู้ ความสามารถ อะไร สถานที่ทำงาน เบส ที่สนามบิน อะไร

ซึ่ง แอร์แขก ได้เอา ลิ้งค์ สมัครงาน พนักงานบริการภาคพื้น ของ สายการบินต่างๆ มาฝากค่ะ

ลิ้งค์สมัครงาน Ground Staff (GS)

Nok Air: สมัครงาน กราวน์สต๊าฟ นกแอร์
Thai Air Asia: สมัครงาน กราวน์สต๊าฟ แอร์เอเชีย
Bangkok Airways: สมัครงาน กราวด์สต๊าฟ 
Thai Lion Air: สมัครงาน Ground Staff และตำแหน่งต่างๆ
Qatar Airways: สมัครงาน กราวน์สต๊าฟ กาตาร์แอร์เวย์
Emirates: สมัครงาน กราวด์สต๊าฟ เอมิเรตส์
Bangkok Flight Services: สมัครงาน กราวด์สต๊าฟ ของสนามบิน
Lufthansa: สมัครงาน Ground Staff 
WingsSpan : สมัครงาน Customer Service Agent
(น้องๆจะต้องทำเป็น Outsource )

*หมายเหตุ*

ตำแหน่งงาน Ground Staff ของสายการบิน นั้น มี เบส ได้ ทั่วประเทศ หรือ ทั่วโลก เช่น

งาน กราวด์สต๊าฟ ของ สายการบินกาตาร์แอร์เวย์
ประจำ สนามบินที่ Hamad International Airport  โดฮาหรือ สนามบิน สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต ก็ได้
งาน กราวด์สต๊าฟ ของ สายการบินบางกอกแอร์เวย์
ประจำ สนามบิน สุวรรณภูมิ หรือ สนามบินหาดใหญ่

ดังนั้น น้องๆ ดูเบส ให้ดีนะคะ
หากน้องๆ ต้องการปรึกษา สัมภาษณ์งาน กราด์สต๊าฟ หรือ ลงคอร์สเรียน ภาษาอังกฤษ เพื่อ ทำงาน สนามบิน ติดต่อได้ที่ไลน์ Airkhaek

Ground staff มีหน้าที่อะไรบ้าง

อยากเป็น แอร์กราวน์ ต้องเรียนอะไร

เรียนภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์งาน ที่ดี สำหรับสมัคร งานกราวด์ คือ

หากน้องๆ ได้ภาษาอังกฤษ ถือว่า มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วค่ะ และถ้าอยากจะได้งานจริงๆ ก็ควร หาประสบการณ์ การทำงาน เกี่ยวกับ

 • การจองตั๋ว
 • จองห้องพัก
 • งานที่ต้องรับมือกับลูกค้า อย่างต่อหน้า

จะช่วยเพิ่มโอกาส ให้ได้ งาน กราวด์สต๊าฟ มากขึ้น
และ อย่าลืม เรียนรู้ทักษะด้าน คอมพิวเตอร์มาด้วย จะช่วยได้เยอะ
เช่น เรียนรู้

 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel
 • โปรแกรม Google Suite ; Google Sheets, Docs, Drive
 • ความสามารถในการพิมพิ์ ด้วย

สิ่งเหล่านี้ น้องๆควรที่จะเอาไปลงใน Resume ของน้องๆด้วย เพราะ จะทำให้ เรซูเม่ สมัครงาน กราวด์สต๊าฟ ของน้องโดดเด่นขึ้น มากมากๆเลยค่ะ

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ที่ กราวด์สต๊าฟ ควรรู้

 • Baggage Claim จุดไปรับกระเป๋า หลังจาก ลงจากเครื่อง
 • Boarding Time เวลาขึ้นเครื่อง
 • Boarding Gate ประตูขึ้นเครื่อง
 • Check-in Counter จุดเช็คอิน
 • International Flight ไฟล์ต่างประเทศ
 • Domestic Flight ไฟล์ภายในประเทศ
 • Dangerous Goods สินค้าอันตราย
 • Departure ขาออก
 • E-Ticket บัตรโดยสารอิเล็คทรอนิกส์
 • Overbook ไฟล์จองเกิน
 • Offload นำออกจากเครื่องบิน
 • Lost and Found จุดของหาย และ จุดหาของเจอ
 • Connecting Flight ไฟล์ต่อเที่ยวบิน
 • Airside เขตการบิน
 • Last Miniute Change การเปลี่ยนแปลงยอด ข้อมูลผู้โดยสารนาทีสุดท้าย
 • Last Call  การเรียก(ขึ้นเครื่อง)ครั้งสุดท้าย
 • Fragile แปลว่า แตกง่าน (เป็นสติ๊กเกอร์เอาไว้ติดกระเป๋าผู้โดยสารที่มีของ แตกง่าย)

เรียนรู้คำศัพท์ เกี่ยวกับ งานการบินอื่นๆ ที่นี่

เรียน Customer Service English

โอกาสที่ดีกว่า เป็น ของคนที่ได้ภาษาอังกฤษ

เรียนคอร์สภาษาอังกฤษ ปรับพื้นฐาน สำหรับ งานบริการ สายการบิน
ปรับพื้นฐานภาษา และ เรียนรู้ ระดับภาษาอังกฤษ สำหรับงาน บริการ โดยเฉพาะ

ติดต่อไลน์เรียน คอร์สภาษาอังกฤษ